บทความวิชาการ
การรักษาภาวะท้องเสียเฉียบพลันแบบไม่มีมูกเลือดในเด็ก ตามแนวทางการรักษาขององค์การอนามัยโลก (วารสารยาน่ารู้ ฉบับที่ 2)
ชื่อบทความ การรักษาภาวะท้องเสียเฉียบพลันแบบไม่มีมูกเลือดในเด็ก ตามแนวทางการรักษาขององค์การอนามัยโลก (วารสารยาน่ารู้ ฉบับที่ 2)
ผู้เขียนบทความ ภญ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ และ ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-003-04-2564
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 เม.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 31 มี.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ อาการท้องเสียเฉียบพลันแบบถ่ายเป็นน้ำและไม่มีมูกเลือดในเด็ก สามารถให้การรักษาโดยทดแทนน้ำที่สูญเสียด้วยสารน้ำ เช่น ผงน้ำตาลเกลือแร่ ให้สังกะสีขนาด 10-20 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 10 ถึง 14 วัน และให้สารอาหารที่มีประโยชน์แก่เด็ก โดยควรให้อาหารสุกที่มีคุณค่าทางสารอาหารและบดแล้ว แบ่งให้อาหารน้อยแต่บ่อยครั้ง เพื่อให้เด็กได้รับน้ำ เกลือแร่ และสารอาหารที่เพียงพอ ทำให้อาการท้องเสียหายขาด การเจริญเติบโตของเด็กเป็นปกติ ท้องเสียซ้ำช้าลง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ยาหยุดถ่าย หรือยาแก้อาเจียน
คำสำคัญ
ท้องเสีย, ขาดน้ำ, ขาดสารอาหาร, สังกะสี
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th