การประชุมวิชาการ
สมุนไพรไทย : พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
ชื่อการประชุม สมุนไพรไทย : พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-001-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 28 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทุกสาขาอาชีพ และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
ปิดรับลงทะเบียนแล้ว
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ที่ www.thaipharma.net