การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”
ณ ห้องประชุม 3202 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 07 ม.ค. 2561 - 22 เม.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ เรื่อง แนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการดูแลผู้ป่วยด้วยการเยี่ยมบ้านอย่างองค์รวม
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
4.5 08 ม.ค. 2561 - 09 ม.ค. 2561
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 1)
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9.5 09 ม.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้านยา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 1)
ห้องอบรมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5 10 ม.ค. 2561 - 07 ก.พ. 2561
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 2)
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9.5 11 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561
โครงการจัดประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม พบปะเภสัชกร และการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (สภาเภสัชกรรมจัดการ)
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 14 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
การประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม พบปะเภสัชกร และ การประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทสภาเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น
4 14 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I "Essentials of Pharmacotherapy in Service Plan: Opportunities and Roles of Pharmacist"
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
28.75 15 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (The Use of Bioinformatics for Phylogenetic Analysis)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.25 17 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Update of Dissolution Testing 2018”
ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท 1/1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
5 17 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018”
ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
7 18 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2561” ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
10 18 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 19 มกราคม 2561 ห้อง Rainbow Hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยก
ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4.75 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า Content Space วันที่ 19 มกราคม 2561 ชั้น 19 โรงแรมใบหยก
ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
3.25 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 20 มกราคม 2561 Rainboe Hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
5 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 20 มกราคม 2561 Content Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
5 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 20 มกราคม 2561 ชั้น 10 อาคารใบหยกบูติค
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 21 มกราคม 2561 Rainboe Hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
3.75 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 21 มกราคม 2561 Content Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4.5 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 21 มกราคม 2561 ชั้น 10 อาคารใบหยกบูติค
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 21 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดนครพนม เรื่อง โรคสาหรับระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านยา
ณ ห้องริเวอร์ เฮอริเทจ โรงแรมเดอะริเวอร์ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
1.5 21 ม.ค. 2561
การพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สวนนงนุช พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
15.5 22 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย (Innovation of Functional Foods in Asia , IFFA) Functional Foods: Trends in Innovative Research and Markets
ห้องประชุมเมืองพะเยา ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
12.5 22 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 10
โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดระยอง
14.75 23 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) จังหวัดสตูล
ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น4 ตึก OPD โรงพยาบาลสตูล
6 23 ม.ค. 2561
Pharmaceutical Sciences and Technology 2018
The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok
10.75 24 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษากับแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 26 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “เภสัชกรกับสังคมผู้สูงอายุ”
ห้องประโชติ เปล่งวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
10 27 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
การใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องในร้านยา
ณ ห้องเพชรพลอย ชั้น 5 โรงแรมยะลามายเฮาส์
5 27 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และเภสัชกรประจำร้านยาในการให้บริการเลิกบุหรี่
ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
6 28 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacology Update: What’s New for NCDs in Primary Care Practices?
ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
6 28 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
6 28 ม.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างข้อสอบ OSPE เพื่อวัดและประเมินทักษะ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.25 29 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics-II "Essentials of Pharmacotherapy in Service Plan: Opportunities and Roles of Pharmacist"
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
27.5 29 ม.ค. 2561 - 02 ก.พ. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2561” ครั้งที่ 2
ณ ห้องดอยหลวง และห้องดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10 29 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
10.5 29 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
โรงเเรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
5.25 31 ม.ค. 2561
Procurement Policy for Pharmaceuticals: What should know?
ณ ห้อง Infinity Room โรงแรม Pullman Hotel กรุงเทพฯ
3 03 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการ “โภชนเภสัชภัณฑ์ในศาสตร์ชะลอวัย สภาวะเครียดและการบริหารร้านยา”
โรงแรมพัทยาปาร์คบีชรีสอร์ท จ.ชลบุรี
2.5 04 ก.พ. 2561
การจัดประชุมวิชาการของชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก
โรงแรม PATTAYA PARK BEACH RESORT พัทยา จังหวัดชลบุรี
2.5 04 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการวัคซีนสำหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10.5 05 ก.พ. 2561 - 06 ก.พ. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง Essential Course for Pharmacy Practice in Kidney Disease
ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
30.25 05 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการ “101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (101st Anniversary of Siriraj Internal Medicine: Theory to Clinical Practice)
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
17.25 06 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561
Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
12 08 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ...ประเทศไทย 4.0” เนื่องในวโรกาส 100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.75 10 ก.พ. 2561
การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy
ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
8 10 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561
โครงการ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเภสัชกรร้านยา: การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสัญญาณไปยังห้องประชุมโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และห้องประชุมโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครรา
4.75 11 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรัชต์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
4 11 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ประจำปี 2561 เรื่อง Quality living in Advance Years
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
3.25 11 ก.พ. 2561
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 11 ก.พ. 2561
ประชุมวิชาการการบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล
ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 11 ก.พ. 2561
“Approach for Nociceptive and Neuropathic Pain Management in Drug Store” และ “Practical approaches to managing GERD and Constipation in Drug Store”
ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
4 11 ก.พ. 2561
MBTI : 8 ลักษณะ16 บุคลิกภาพที่เภสัชกรต้องรู้
โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล อ หาดใหญ่ จ สงขลา
3 11 ก.พ. 2561
Applied Risk Management for Commissioning and Qualification
ห้องแคทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
9 12 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561
Changes to the PIC/S GMP guidance on the manufacture of sterile medicines (Annex 1)
ห้องออร์คิด 1 ชั้น 3 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
9 12 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ"
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4 16 ก.พ. 2561 - 18 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 18 ก.พ. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2
ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี
7 19 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงแรม สองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
3 19 ก.พ. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสากล เรื่อง การผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Good Manufacturing Practice Guideline
ณ โรงแรมนารายณ์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11 19 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561
The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Pharmaceutical Research for Quality of Life”
ห้อง Auditorium, อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต
12.5 20 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
4.25 20 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้านยา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2)
ห้องอบรมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5 21 ก.พ. 2561 - 21 มี.ค. 2561
โครงการอบรมความรู้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา
12 22 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561
การประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เครือข่ายเภสัชพันธุศาสตร์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1 (The 1st SEAPHARM – IRN meeting in Bangkok)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
7.5 22 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ห้องประชุมศรีสุนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
6 22 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการ The 13th International Conference Asian Clinical Oncology Society (ACOS)
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
12.5 23 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561
นวัตกรรมทางเภสัชกรรมสู่ความงามและสุขภาพ
ห้อง เดอะ คริสตัล ท๊อป ชั้น 6 โรงแรมประจักษ์ตรา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หลั
6 25 ก.พ. 2561
หลักการเลือกและให้คำแนะนำเพื่อดูแลปัญหาผิวด้วยเวชสำอางในร้านขายยา
โรงแรม เจดับบลิว แมริออทกรุงเทพ
6 25 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่2/2561
6 25 ก.พ. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการวิจัยหัวข้อ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ Systematic Review & Evidence Synthesis”
ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร
25 26 ก.พ. 2561 - 02 มี.ค. 2561
โครงการพัฒนาผู้ประเมินภายใน (Internal Reviewer) ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 424 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8 27 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
3 04 มี.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ Efficiency enhancement for high performance liquid chromatography in Pharmaceutical Analysis
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15.25 05 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2561 เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
30 05 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
16.5 07 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 34) และ โครงการสัมมนาวิชาการ CU FPhS-RIKEN CDB Symposium ครั้งที่ 2: “ความก้าวหน้าด้านชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล”
โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
7 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. เรื่อง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 08 มี.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ "Woman and Diabetes"
ณ กมลทิพย 2,3 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กทม.
3 09 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง Update ความรู้ “การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย - ใบอนุญาตประเภทต่างๆ กับ การจัดทำบัญชี/รายงาน ระบบรายงานยาทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การถือใบอนุญาตขายปลีก/ขายส่งยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์และสัตว์ เมื่อ GPP บังคับใช้”
โรงเเรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
6 09 มี.ค. 2561
โครงการมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 11 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โรงแรมอีสติน มักกะสัน
4.5 11 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 11 มี.ค. 2561
งานประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปีชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.5 11 มี.ค. 2561
การประชุมวิจัยนานาชาติ เรื่อง “Advanced Pharmaceutical Technologies in Cancer Immunotherapy”
โรงแรมคราวน์ พลาซา ลุมพินี กรุงเทพมหานคร
5 12 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช (Certificate short course Training Program in Psychiatric Pharmaceutical Care) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 1
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
55.25 12 มี.ค. 2561 - 23 มี.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
20.25 12 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม
ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น ๕ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
33.25 12 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
การประชุมหัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิตประจำปี 2561
ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9 12 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561
การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย “IDAT Week 2018”
โรงแรมแมนดาริน สีลม กรุงเทพฯ
18 13 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. เรื่อง มะเร็งปากมดลูก ยุค 4.0
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 13 มี.ค. 2561
การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19
ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
13.5 13 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร
ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
2 14 มี.ค. 2561
อย. ก้าวไกล สร้างฐานความเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ภาคอีสาน เพื่อประโยชน์ในการจัดหายาเข้าโรงพยาบาลและการพัฒนาการกำกับดูแลยา
โรงแรมอวานี โฮเตลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
19.5 14 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานเครือข่ายการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยา
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 15 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
Bangkok Pharmacy Exhibition (BPE-2018)
ณ อีเว้นท์ฮอล์ล เดอะบาซาร์โฮเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
6 15 มี.ค. 2561
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2561 29th TASP Annual Scientific Meeting 2018: “Novel Pain Management”
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
15.75 15 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปี 2561 เรื่อง “เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และเตรียมเครื่องสำอางครีม/โลชันขั้นพื้นฐาน”
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 16 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
โครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชสนเทศออนไลน์
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
4.25 16 มี.ค. 2561
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสากล
ณ โรงแรมนารายณ์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 16 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2561 Integrative Pharmacist: Herbal Medicine and Nutraceutical for Future Health Care
โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเทล และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8.5 16 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2561
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 18 มี.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561
โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
6 18 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “ร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่”
ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
5.25 18 มี.ค. 2561
ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
5.5 18 มี.ค. 2561
การประชุมวิจัยนานาชาติ เรื่อง Protein-based drugs: From Bench to Market
ห้อง 902 ชั้น 9 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.5 19 มี.ค. 2561 - 20 มี.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาล เรื่อง RDU บูรณาการ เขตสุขภาพที่ 12
ณ โรงแรมเจบี องหาดใหญ่ จ.สงขลา
12 20 มี.ค. 2561 - 21 มี.ค. 2561
โครงการประชุม เภสัชกร ร้านยาแผนปัจจุบัน
ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
3 22 มี.ค. 2561
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกร้านยา ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชนปีงบประมาณ 2561
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.25 23 มี.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 50
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
10.5 23 มี.ค. 2561 - 24 มี.ค. 2561
ประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยากับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 24 มี.ค. 2561
Antibiotics smart use on Infectious Diseases in Community Pharmacy
ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา
6 24 มี.ค. 2561
Update in Pharmacy Practice
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 24 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ “ร้านยา 4.0: ทิศทางและการเตรียมตัว”
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
3 25 มี.ค. 2561
แนวทางการรักษาและการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องในผู้ป่วยโรคผิวหนังหรือมีปัญหาผิวพรรณที่พบบ่อยในร้านยา
โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต
3 25 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการเรื่อง Therapeutic Nutrition for Chronic Disease Management in Community Pharmacy
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ซอย11
4.5 25 มี.ค. 2561
การให้คำแนะนำด้านโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยในร้านขายยา
InterContinental Hotel ,Bangkok
5 25 มี.ค. 2561
งานประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2561
โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง
3.5 25 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกรหัวข้อ “Upper Respiratory Tract : from prevention to therapeutic, what’s the role of PVP-I”
โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
1.5 25 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
5.25 26 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2561 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
15.75 26 มี.ค. 2561 - 28 มี.ค. 2561
โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (องก์ที่ 2 และ 3)
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
21.5 26 มี.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี 2561 และ การประชุมวิชาการ เรื่อง How to respond to audit observations
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
4.5 26 มี.ค. 2561
โครงการ พัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล สถานบริการภาครัฐและสถานประกอบการร้านยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 27 มี.ค. 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย. ด้านการวิจัยและการจัดการความรู้หลักสูตร “งานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3 27 มี.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21.5 28 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ HATHAI : “Cardiovascular Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 2018
รร.วินเซอร์
18 28 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๑
ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม๙ กรุงเทพฯ
17 28 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 “Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0 : นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”
ศูนย์การประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
9.75 28 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง “ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilar)”
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
12.25 29 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 3 เรื่อง “Cancer Pharmacotherapy Refresh”
ณ ห้องอิมพีเรียลฮอล์ล 1 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
12.5 29 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.5 31 มี.ค. 2561 - 01 เม.ย. 2561
โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพร้านยาในพื้นที่เขต 9 นครชัยบุรินทร์
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา
4.5 01 เม.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2561 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
26 02 เม.ย. 2561 - 05 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018
ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
11 02 เม.ย. 2561 - 04 เม.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการประจำปีของบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1 ประเด็นการเรียนรู้ : การปฐมพยาบาลบาดแผลและโรคของดวงตาที่พบบ่อยในร้านยา
ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
6 05 เม.ย. 2561
Fear and Fact on CV side effect of NSAIDs & Tip and trick for allergy management in drugstore
โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 08 เม.ย. 2561
อบรมวิชาการปฏิบัติการโครงการ “ร้านขายยาพึ่งได้” ครั้งที่ 1
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
3 08 เม.ย. 2561
Innovative solution for sterile injectables
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
5 23 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย: จากแนวทางการรักษาสู่การปฏิบัติจริง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 25 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561
โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการและวิชาการโรคมะเร็ง
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด ชลบุรี
18 25 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561
โครงการ จัดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครบรอบ 40 ปี “นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (Innovation in Pharmacology)”
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
5.75 26 เม.ย. 2561 - 28 เม.ย. 2561
โครงการการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ห้องบรรยาย 248 ชั้น 2 อาคาร ปิยะชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4 26 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 6 ปี หัวข้อ " Perspectives and Advances in Pharmacy: Implications for Practice "
ณ ห้องประชุมทิพวรรณบอลรูม โรงแรมริชมอนด์
6 27 เม.ย. 2561
ผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภาครัฐ (การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และงานแสดงมุทิตาจิต)
ห้องกิ่งกัญญา 1 ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
3 28 เม.ย. 2561
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : All About Quality of Sleep That Pharmacist Should Know
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
5 29 เม.ย. 2561
Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine
โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หาดใหญ่
28.5 30 เม.ย. 2561 - 04 พ.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 สถาบันประสาทวิทยา
18.25 01 พ.ค. 2561 - 03 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมครั้งที่ 15/2561 เรื่อง “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning)”
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
12.25 03 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561
การประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือดประจำปี เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1”How strategize to reduce the cardiovascular mortality?”
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ นครสวรรค์
11 03 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพร้านยาสู่เกณฑ์ GPP จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2561
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
6.5 04 พ.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ Core element of infectious diseases pharmacotherapy for service plan management
ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
6.5 05 พ.ค. 2561
ประชุมวิชาการชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4 06 พ.ค. 2561
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 6 (Short Course Certificate in Psychiatry Pharmaceutical Care)
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี
53.5 07 พ.ค. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย
ณ ห้องบรรยาย PH305 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12 08 พ.ค. 2561 - 09 พ.ค. 2561
การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
7.5 08 พ.ค. 2561
การอบรมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย: การดูแลหัวใจและปอด (Smart aging: heart and Lung)
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11.25 08 พ.ค. 2561 - 09 พ.ค. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561
โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
10.5 09 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2561
การจัดอบรมเรื่อง ID Rama Workshop 2018
ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 .อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
13.5 12 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Diet management for NCDs: Cardiovascular disease and diabetes
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
5.25 13 พ.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “โภชนเภสัชภัณฑ์ในศาสตร์ชะลอวัย และการบริหารร้านยา”
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น จ.ขอนแก่น
2 13 พ.ค. 2561
Pharmacy Academy : Thai Chronic Cough Guideline และบทบาทของยาขยายหลอดลม; Antiplatelets in Ischemic Stroke – the devastating drugs to concerns;บทบาทของยากลุ่ม cytoprotectiveagentsในร้านขายยา
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
2.75 13 พ.ค. 2561
โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ครั้งที่ 2 (Continuing Education for Community Pharmacists)
ณ ศูนย์ฝึกอบรม Big C Academy บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต 2 ปทุมธานี
12 15 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2561
โครงการอบรมเรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร
เอกชล
18.5 15 พ.ค. 2561 - 17 พ.ค. 2561
Data integrity : Practical and risk based approach
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
5.5 15 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2561 เรื่อง Workshop: Enhancing English Communication Skills in Pharmacy Services
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
15 16 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561
การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 4 เรื่อง Microbiological Testing of Nonsterile Products: Step-by-Step Practical Approach to Quality Control
บรรยาย ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ ชั้น 2 ปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา 108/1-3 อาคารเทพรัตน์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
15.25 16 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561
การพัฒนายาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
6 16 พ.ค. 2561
การประชุมวิจัยนานาชาติ เรื่อง “Plant-based vaccines; an urgent need for Rabies”
โรงแรม คราวน์ พลาซ่า ลุมพินี กรุงเทพมหานคร
1.5 17 พ.ค. 2561
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 20 พ.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการของชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี เรื่อง โรคภูมิแพ้ในเด็ก
ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี
5 20 พ.ค. 2561
ปัญหาสุขภาพที่น่ารู้ในร้านขายยา
โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
2.5 20 พ.ค. 2561
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง Basic Life Support : Theory & Practical สมุนไพร Intrend ใช้ให้เป็น ลดอาการเจ็บป่วย ประสบการณ์ทำร้านยาผ่านเกณฑ์ GPP และเทคนิคบริหารจัดการร้านยา บทบาทเภสัชกรปฐมภูมิ เริ่มต้นได้ที่ร้านยา
โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
5.75 20 พ.ค. 2561
ประชุมวิชาการ SMART CPE ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 20 พ.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 17/2561 เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพร จากวิจัยสู่การปฏิบัติ (Evidence-based in herbal medicine: from research to routine practice)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
17 21 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช (Certificate short course Training Program in Psychiatric Pharmaceutical Care) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 2
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
16.25 21 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
โครงสร้างหลักสูตร Family and Community Pharmacist Practice Learning (FCPL)
ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
18.5 22 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561
โครงการการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพสำหรับผู้เริ่มต้น (Development of Health Mobile Applications for Beginners) รุ่นที่ 1: 23-25 พฤษภาคม 2561
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.25 23 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
Joint International Conference on Current Drug Development International Conference (the 5th) & Herbal and Traditional Medicine (3rd) [CDD&HTM2018] Innovation for Health
PSU Conference Hall [The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center] PSU
11.75 23 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Installation the Role of Hospital Pharmacist in Ambulatory Care Services” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561
รร.โกลเด้นท์ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9
13 23 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of New Drugs
ห้องประชุมชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
10 24 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อใช้ในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการเรียนรู้ เข้าใจ ภูมิปัญญาสมุนไพร ก้าวสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
9 24 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกลางสำหรับประชาชน
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
8.5 24 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
การอบรมระยะสั้น เรื่อง Management of Infectious Diseases: From Theory to Reality
ณ ห้องประชุม วีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช
12 26 พ.ค. 2561 - 27 พ.ค. 2561
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 2/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : Role of Pharmacists in Advance Wound Care Management
โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร
3 27 พ.ค. 2561
โครงการ SMART Dispensary ปี 2561 หัวข้อ การปฎิรูปร้านยายุค 4.0
เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
6 27 พ.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง Update Therapy: Pharmacology in Elderly disorder
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
4.5 27 พ.ค. 2561
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน ชลบุรี
3 27 พ.ค. 2561
การอบรม เรื่อง "Outcome-Based Education for Pharmacy Curriculum Development"
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
7 28 พ.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล : จากมาตรฐาน RDU, HA, และ JCI สู่การปฏิบัติ (Antimicrobial Stewardship Program: From RDU, HA, JCI Standards to Implementation
ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฏางค์ ชั้น 4 รพ. ศิริราช กรุงเทพ
2.75 28 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 18/2561 เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
32 28 พ.ค. 2561 - 01 มิ.ย. 2561
โครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง ยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน (ยกเลิกการจัดประชุม)
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17.5 30 พ.ค. 2561 - 01 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเภสัชกรเครือข่าย
๑. ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ สาตรา อาคารสัมมนาคารชั้น ๒ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ๒. ห้องประชุมรวมใจ ๑ ชั้น ๑ ห้องกลุ่มงานวิจัยและฝึกอบร
33.75 30 พ.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
13.5 31 พ.ค. 2561 - 01 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “งานวิจัยสู่การทำการตลาดอย่างไร้รอยต่อเพื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย”
อาคาร Student Center ห้อง Auditorium (ห้อง 6-200) มหาวิทยาลัยรังสิต
5 01 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมโครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 มิ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes” ครั้งที่ 1
จ.เชียงราย
3.5 01 มิ.ย. 2561
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 3/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : Microbiota and Human sharing for Health benefit
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก)
4 03 มิ.ย. 2561
ประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ครั้งที่ 14
ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
1.75 04 มิ.ย. 2561 - 05 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 21/2561 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”
ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
27 04 มิ.ย. 2561 - 08 มิ.ย. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 20/2560 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
36 04 มิ.ย. 2561 - 08 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกลางสำหรับประชาชน
ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8.5 04 มิ.ย. 2561 - 05 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ ให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลและจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ ๙
ณ ห้องประชุมสวนหม่อน อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 7 โรงพยาบาลมหาราช
16.5 04 มิ.ย. 2561 - 06 มิ.ย. 2561
การฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร Family & Community Pharmacist Practice Learning ครั้งที่ 2
44 04 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
โครงการพัฒนามาตรฐานร้านยาและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
6.5 06 มิ.ย. 2561
อบรมเพื่อพัฒนาเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เรื่อง North Eastern Oncology Pharmacy Symposium "Moving together toward excellently "
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
11 07 มิ.ย. 2561 - 08 มิ.ย. 2561
โครงการ “๕๐ ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน”
ณ ห้อง ๓๐๒ อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0 07 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกรโดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 หัวข้อเรื่อง การรักษาและการฟื้นฟูสภาพโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุ
ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา
2 08 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
10 08 มิ.ย. 2561 - 09 มิ.ย. 2561
การเพ่ิมศักยภาพเภสัชกรในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
ห้องประชุมชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา
3 08 มิ.ย. 2561
โครงการ SMART Dispensary ครั้งที่ 14
ณ ห้อง Crystal Top ชั้น 6 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อุดรธานี
6 09 มิ.ย. 2561 - 10 มิ.ย. 2561
Goal to be Allergy Expert and Rational Drugstore
ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2, โรงแรมบุรีศรีภูบูติก, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 10 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 24/2561 เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23.25 11 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช (Certificate short course Training Program in Psychiatric Pharmaceutical Care) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 3.1
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
30 11 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
โครงการอบรม การทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 และแนวทางการปรับปรุง และการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ ISO/IEC 17025: 2017 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ
ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 11 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคที่พบบ่อยในร้านยา
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
5 12 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease)
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.5 12 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่งสำอางรูปแบบครีม/โลชัน
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 14 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปี 2561 เรื่อง “การประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่งสำอางรูปแบบครีม/โลชัน”
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.5 14 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการ 19th Regional forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation "คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม"
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
10.5 14 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
Pharmacotherapy in Pediatrics 2018
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ
11.75 14 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
โครงการประชุม เรื่อง “การจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยา”
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
9 15 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 หัวข้อ "สมุนไพร Intrend ใช้ให้เป็นลดความเจ็บป่วย"
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 17 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 17 มิ.ย. 2561
ประชุมวิชาการชรมร้านขายยาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 17 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกลางสำหรับประชาชน
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
9.5 18 มิ.ย. 2561 - 19 มิ.ย. 2561
การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี 2561
ณ โรงแรม........... จังหวัดพิษณุโลก
4.5 18 มิ.ย. 2561 - 19 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts”
ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
27 18 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
การอบรม ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2561 Workshop Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2018
ณ ห้องเพทาย โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
26 18 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐาน (Basic -knowledge) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในด้านกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Post-marketing Task) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน
18 18 มิ.ย. 2561 - 20 มิ.ย. 2561
Thai Herbal 101 : เภสัชกรยุคใหม่ รู้เลือกใช้สมุนไพรไทย
ห้องทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
3 19 มิ.ย. 2561
โภชนศาสตร์เพื่อการชะลอวัย (Nutrition for Anti-aging)
ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
4 19 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุมเยียน โพธิสุวรรณ ชั้น 5 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
12.5 20 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
3 20 มิ.ย. 2561
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005
ห้องบรรยาย ภ.1107 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.5 20 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และแนวปฏิบัติด้านเภสัชบำบัดของยาชีววัตถุ ครั้งที่ 2
ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
Towards Better Pharmacologic Management of Common GI Disorders
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
6 22 มิ.ย. 2561
ประชุมวิชาการครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยากับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 24 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ควบคู่ร้านขายยา
ณ ห้องประชุมมีพันแสง อมตลันตา รีสอร์ท กทม.
1.5 24 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการของชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี เรื่อง Pharmacotherapy of Migraine and Cardiac Arrhythmia
ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี
6 24 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง A practical approach to the management of Osteoporosis, Osteoarthritis and Rheumatoid arthritis
ณ ห้องกัญญลักษณ์ ABC ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 26
4.5 24 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ วันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
5.5 24 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช (Certificate short course Training Program in Psychiatric Pharmaceutical Care) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 3.2
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
21 25 มิ.ย. 2561 - 06 ก.ค. 2561
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 25/2561 เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม (New Trend and Approach in Pharmaceutical Care: Clinical Reasoning and Case-based Approach)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
27 25 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
การอบรม เรื่อง “การบริหารการขึ้นทะเบียนที่ดี” (Good Registration Management Conference)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 26 มิ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการงานวิจัยเครือข่ายโรงพยาบาล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 (HoRNetS2018): Research for All
ณ โรงพยาบาลลำปาง
11.75 26 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย. ด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ หลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ (Presentation Skills)”
ห้องประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.5 27 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2561
ห้องบอลลูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
3 28 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ห้อง 6208
ห้อง 6208 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
3 28 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ห้องประโชติ 1
ห้องประโชติ 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
6 28 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 2: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง
ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
10 28 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
ประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางดูแลสุขภาพคนไทยในยุค 4.0”
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
6 29 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ห้องประโชติ 1
ห้องประโชติ 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
6.5 29 มิ.ย. 2561
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง Approach for Nociceptive and Neuropathic Pain Management in Drug Store & เภสัชกรร้านยากับบทบาทการดูแลสุขภาพช่องปาก
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
4 01 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง โรคที่พบบ่อยในชุมชน: จากแนวทางการรักษาสู่การปฏิบัติจริง
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
18 04 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Rational Drug Use in Infectious Disease and Cancer”
โรงพยาบาลพัทลุง
5.5 04 ก.ค. 2561
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational drug use) ในเครือข่ายบริการสาธารณสุขอาเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 2
ห้องประชุม 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกาะสมุย
5.5 04 ก.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแล จัดการ และให้คำแนะนำ เรื่องสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยาครั้งที่ 1
ห้องประชุม Le Lotus 2 ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร
8 05 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
12 05 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล
ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร
6 05 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 The 13th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10 05 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
หลักการประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 05 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิบัตรกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาสามัญ
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
12.5 07 ก.ค. 2561 - 14 ก.ค. 2561
โครงการ SMART Dispensary ครั้งที่ 15
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 07 ก.ค. 2561 - 08 ก.ค. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 / 2561
ห้องประชุม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6.75 08 ก.ค. 2561
อบรมวิชาการปฏิบัติการโครงการ “ร้านขายยาพึ่งได้” ครั้งที่ 2
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
3 08 ก.ค. 2561
โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการผลิตยาแผนโบราณ ตามภาคผนวก ข และ ภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการในการ ผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
4.75 09 ก.ค. 2561
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Quality aspects of Pharmaceutical Products: Bioequivalence, Biowaiver and Biosimilar”
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
10 09 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561
การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
48.25 09 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring)
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
28.25 09 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ผู้ตรวจ/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร เรื่อง การพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตและนำเข้าอาหาร
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
13.5 11 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการประจำปีของบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2 ประเด็นการเรียนรู้ : การจัดการความปวดในร้านยาและการใช้ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็กและโรงเรียน
ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
6 12 ก.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” (Thai Pharmacy Education National Conference 2018 : Current Issues and Trends in Pharmacy Education )
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9.25 13 ก.ค. 2561 - 14 ก.ค. 2561
โครงการอบรมพัฒนาการจัดการระบบยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
6 13 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง วิตามินและแร่ธาตุในผู้ป่วยเบาหวานและหลอดเลือดหัวใจ และเรื่อง จะต่อสู้โรคกระดูกพรุนอย่างไร ในทศวรรษนี้
ณ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 15 ก.ค. 2561
"อาการชา" การประเมิน&การรักษา ด้วยยาและวิตามิน
โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา
3 15 ก.ค. 2561
การประชุมพัฒนาศักยภาพร้านยาในพื้นที่เขต 9 เรื่อง “บริการสร้างเสริมสุขภาพในร้านยา”
ณ ห้องประชุมรัตนสุวรรณอมรินทร์ โรงแรมทองทารินทร์ อำเภอเมือง จ.สุรินทร์
3 15 ก.ค. 2561
Thailand Pharmacy summit 2018
Dusit Thani Bangkok Napalai Ballroom
3 15 ก.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 32/2561 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
31.75 16 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
ประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
8.25 16 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561
Quality Beyond Compliance
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
24.75 16 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561
โครงการประชุม เรื่อง อย.สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพยา เพื่อการจัดซื้อยาอย่างมั่นใจ
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
19 16 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use) ในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจำปี 2561
ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา
6 16 ก.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 29/2561 เรื่อง Powerful English: Skills for Success in Pharmacy Practice
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
15 18 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2018: Pharmacotherapy of Pain and Palliative Care
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 18 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขทางการแพทย์ ครั้งที่ 6
โรงแรงสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั้นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
12 19 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2018”
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
9 19 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
Sense of Scent (SoS): ดุลยภาพของชีวา ศาสตร์แห่งการรักษาด้วย ‘กลิ่น’
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 21 ก.ค. 2561
งานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 "Smart Pharmacists 2020"
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
9 21 ก.ค. 2561 - 22 ก.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ... เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา" ครั้งที่ 1
ห้องประชุม 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3 21 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการ “ร้านยามาตรฐานเปลี่ยนผ่านได้อย่างไร”
ณ ห้องคราวน์บอลรูม โรงแรมคราวน์ พลาซ่า บางกอก ลุมพินี พาร์ค
1.5 22 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการเรื่อง Updates on Women's Health Issues
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
4.5 22 ก.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อสอบวัดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพเภสัชกรรมและการพัฒนาผู้ป่วยจำลอง
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 23 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
โครงการ Review and update of pharmacotherapy in heart failure
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
2 24 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา:บริบทใหม่ในตำรายา (Efficiency Enhancement for Drug Registration Process: Emerging Contexts in Pharmacopoeias)
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
11 24 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และหน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด
ห้องประชุมกันเกรา โรงพยาบาลตราด
9 25 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
Anti-aging Nutraceuticals
ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 26 ก.ค. 2561
การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับเภสัชกร
ณ โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพฯ
36.75 31 ก.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการวิจัยเครือข่ายภาคเหนือ “Seamless Research” วิจัยไร้ขอบเขต
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ชั้น 5 จังหวัดพิษณุโลก
13.5 01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
โครงการการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพสำหรับผู้เริ่มต้น (Development of Health Mobile Applications for Beginners) รุ่นที่ 2 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.25 01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH) 2018 Theme : Moving forward through Aged Society
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
74 01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวี, โรคเอดส์ และวัณโรค ประจำปี 2561”
ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
19.5 01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
โครงการประชุม วิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2561 เรื่อง “Advancing Care for Elderly Patient : Multidisciplinary Approach”
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
11.25 02 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการเภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 2
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
10 02 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry X”
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
12 02 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “Selected Issues in Diabetes 2018”
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
6.5 02 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ ๒๕๖๑ (International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 2018)
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาส
2.5 03 ส.ค. 2561
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 4/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : หลับตา…ห่างจอ ถนอมตา เพิ่มคุณภาพชีวิต
โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร
3 05 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วิตามินและแร่ธาตุสำหรับสุขภาพของสตรีและคุณแม่
ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารภคินท์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
6 06 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 (หลักสูตรเบื้องต้น)
โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
11 06 ส.ค. 2561 - 07 ส.ค. 2561
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Tackling challenges with Formulation and Process
ห้อง 1002 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 07 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาเภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 1 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก) เภสัชกรรมกับผู้ป่วยสูงอายุ
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13.5 08 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 (หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ)
โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
12 08 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
Computerised Systems Compliance : Practical computerised system validation
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
10 08 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2018
ณ โรงแรมนารายณ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
18.25 08 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
13.5 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ
ห้องบรรยาย 201B ชั้น 2 อาคาร 30 ปี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และ โรงงาน Sun Herb Thai Chinese Manufacturing มหาวิทยาลัยรังสิต
25 14 ส.ค. 2561 - 18 ส.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น
12 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
BDMS Academic Annual Meeting 2018: Excellent Healthcare Network: Medical Advances Meet Compassion
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
11.5 14 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 55
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
13.75 15 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
Getting HIV “Together To Zero”
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
5.25 15 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(Short Course Training Certification in Adverse D
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
17.75 15 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
โครงการ ประชุมวิชาการ เรื่อง การตลาดยา 4.0 เจาะกลยุทธ์และเทคนิคด้าน Digital Marketing
ห้อง พญาไท 2 ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
6 15 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 หัวข้อ“อายุรศาสตร์ในสังคมสูงวัย” (Medicine in Aging Society)
ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
18 15 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
208 16 ส.ค. 2561 - 12 มิ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร “Empowering Pharmacist in Tobacco Control”
ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
6 16 ส.ค. 2561
กำหนดการประชุมเภสัชกรงานเภสัชกรรมการผลิต เรื่อง “Pharmacist Role in Nutrition Support Team”
ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร
9 16 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy of Alzheimer’s disease โดยความร่วมมือของกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตากสินและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โรงพยาบาลตากสิน
3 17 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑
ณ โรงแรม ทิดินี่ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
4.5 18 ส.ค. 2561
โครงการอบรมวิชาการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเภสัช ครั้งที่ 1 : Pharmapreneur 1 -ผู้ประกอบการธุรกิจร้านยา
ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
5 18 ส.ค. 2561
Intensive course in organ transplant
ห้องประชุม Grand Ballroom Eastin Hotel Makkasan Bangkok
13 18 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2561
How to take care of skin Atopic dermatitis and sensitive dermatitis และ ระบบ TaWai for Health
โรงแรม ต้นอ้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 19 ส.ค. 2561
ประชุมวิชาการ SMART CPE ครั้งที่ 2/2561 “Nutraceutical for Anti-aging, Skin health and Elderly”
ณ ห้องบุปผารูม ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4 19 ส.ค. 2561
การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.5 20 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็ก ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
31 20 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องไฮเดรนเยีย 1 โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
10 22 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 11 เรื่อง “Beyond traditional boundaries of cancer care”
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
10.75 23 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
การผลักดันวิชาชีพเภสัชกรรม และ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
3 23 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ... เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา" ครั้งที่ 2
ห้องประชุม 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3 25 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด เรื่อง การใช้ยาสำหรับอาการปวด(Pain Management)และ โรคอื่นๆ ที่พบในร้านยา
โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ห้องประชุมรัชดาบอลลูม ชั้น 6
6.75 26 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ“Update Vaccination in Clinical Practices”
ณ บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
4.5 26 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations for Health Products (Medical Devices/ Cosmetics/ Foods & Dietary Supplements)
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี - ( ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L )
5 28 ส.ค. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง Specification and Certificate of Analysis (COA) of Pharmaceutical Products : Principles and potential pitfalls in practice
องค์การเภสัชกรรม
4.25 31 ส.ค. 2561
โครงการอบรม เรื่อง 5th Conference on Drug Quality “Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis”
โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
11.5 06 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการเภสัชกรภาคกลาง พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมสวนบวกหาด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
3 06 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “สัตว์มีพิษ” ครั้งที่ 6 (The 6th National Conference of Animal Toxins 2018)
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
11.25 06 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 3 Innovative and Collaborative Researches in Pharmaceutical Chemistry
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
4.25 07 ก.ย. 2561
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน RDU Hospital จังหวัดสงขลา
ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
6.5 07 ก.ย. 2561
โครงการ SMART Dispensary ครั้งที่ 16
ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
6 08 ก.ย. 2561 - 09 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 3 / 2561
ณ ห้องแกรนด์เพิร์ล ตึก 3 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 09 ก.ย. 2561
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการระบบยาเพื่อการดูแลติดตามกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพ
ณ โรงแรมเอส สวิส ราชบุรี
15 10 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561
การฝึกอบรม ช่วงที่ 4 นำเสนอผลการดำเนินงานของเภสัชกรในคลินิกหมอครอบครัว (ภาคเหนือ)
ณ จังหวัดเชียงใหม่
6.5 10 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 10
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
18 12 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
โครงการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 17 เรื่อง “ การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์”
ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ
13 12 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
การฝึกอบรม ช่วงที่ 4 นำเสนอผลการดำเนินงานของเภสัชกรในคลินิกหมอครอบครัว (ภาคกลาง)
ณ จังหวัดอยุธยา
6.5 13 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
Prelude to World Rabies Day 2018: Global Awareness of Rabies Prevention
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
10.75 13 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes”
จ.ร้อยเอ็ด
3.5 14 ก.ย. 2561
การอบรม เรื่อง "Introductory Course for Regulatory Affair"
ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท) ซ.สุขุมวิท 38 ถ.สุขุมวิท
5 14 ก.ย. 2561
การประชุมชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2561
ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล โรงพยาบาลยะลา
2 15 ก.ย. 2561
การฝึกอบรม ช่วงที่ 4 นำเสนอผลการดำเนินงานของเภสัชกรในคลินิกหมอครอบครัว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
6.5 20 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร 2561” ครั้งที่ 3
ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จ.อุดรธานี
10 24 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561
การอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านยา”(Nano MBA in Pharmaceutical)
สมาคมร้านขายยา
21 07 ต.ค. 2561 - 04 พ.ย. 2561
การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2561 The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2018: Expanding Pharmacist Roles in the Management of Kidney Disease
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
17.25 10 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561
โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 44 “Infectious disease 2018: Now and Next”
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี
19.5 12 ต.ค. 2561 - 15 ต.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง The 6th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2018: Role of pharmacist in antimicrobial resistance (AMR)
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
20.5 31 ต.ค. 2561 - 02 พ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 10: “The modern concept of antimicrobial management in real-life clinical practice”
ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
17 14 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561
โครงการ SMART Dispensary รุ่นที่ 17 หัวข้อ การปฎิรูปร้านยายุค 4.0
ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
6 16 ธ.ค. 2561
การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561 เรื่อง “Research and Educational Innovation in Medical Sciences”
ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
6.5 19 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561

» 370 รายการ