การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”
ณ ห้องประชุม 3202 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 07 ม.ค. 2561 - 22 เม.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ เรื่อง แนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการดูแลผู้ป่วยด้วยการเยี่ยมบ้านอย่างองค์รวม
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
4.5 08 ม.ค. 2561 - 09 ม.ค. 2561
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 1)
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9.5 09 ม.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้านยา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 1)
ห้องอบรมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5 10 ม.ค. 2561 - 07 ก.พ. 2561
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 2)
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9.5 11 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561
โครงการจัดประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม พบปะเภสัชกร และการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (สภาเภสัชกรรมจัดการ)
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 14 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
การประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม พบปะเภสัชกร และ การประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทสภาเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น
4 14 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I "Essentials of Pharmacotherapy in Service Plan: Opportunities and Roles of Pharmacist"
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
28.75 15 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (The Use of Bioinformatics for Phylogenetic Analysis)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.25 17 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Update of Dissolution Testing 2018”
ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท 1/1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
5 17 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018”
ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
7 18 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2561” ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
10 18 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 19 มกราคม 2561 ห้อง Rainbow Hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยก
ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4.75 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า Content Space วันที่ 19 มกราคม 2561 ชั้น 19 โรงแรมใบหยก
ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
3.25 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 20 มกราคม 2561 Rainboe Hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
5 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 20 มกราคม 2561 Content Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
5 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 20 มกราคม 2561 ชั้น 10 อาคารใบหยกบูติค
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 21 มกราคม 2561 Rainboe Hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
3.75 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 21 มกราคม 2561 Content Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4.5 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 21 มกราคม 2561 ชั้น 10 อาคารใบหยกบูติค
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 21 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดนครพนม เรื่อง โรคสาหรับระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านยา
ณ ห้องริเวอร์ เฮอริเทจ โรงแรมเดอะริเวอร์ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
1.5 21 ม.ค. 2561
การพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สวนนงนุช พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
15.5 22 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย (Innovation of Functional Foods in Asia , IFFA) Functional Foods: Trends in Innovative Research and Markets
ห้องประชุมเมืองพะเยา ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
12.5 22 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 10
โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดระยอง
14.75 23 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) จังหวัดสตูล
ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น4 ตึก OPD โรงพยาบาลสตูล
6 23 ม.ค. 2561
Pharmaceutical Sciences and Technology 2018
The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok
10.75 24 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษากับแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 26 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “เภสัชกรกับสังคมผู้สูงอายุ”
ห้องประโชติ เปล่งวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
10 27 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
การใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องในร้านยา
ณ ห้องเพชรพลอย ชั้น 5 โรงแรมยะลามายเฮาส์
5 27 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และเภสัชกรประจำร้านยาในการให้บริการเลิกบุหรี่
ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
6 28 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacology Update: What’s New for NCDs in Primary Care Practices?
ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
6 28 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
6 28 ม.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างข้อสอบ OSPE เพื่อวัดและประเมินทักษะ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.25 29 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics-II "Essentials of Pharmacotherapy in Service Plan: Opportunities and Roles of Pharmacist"
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
27.5 29 ม.ค. 2561 - 02 ก.พ. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2561” ครั้งที่ 2
ณ ห้องดอยหลวง และห้องดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10 29 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
10.5 29 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
โรงเเรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
5.25 31 ม.ค. 2561
Procurement Policy for Pharmaceuticals: What should know?
ณ ห้อง Infinity Room โรงแรม Pullman Hotel กรุงเทพฯ
3 03 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการ “โภชนเภสัชภัณฑ์ในศาสตร์ชะลอวัย สภาวะเครียดและการบริหารร้านยา”
โรงแรมพัทยาปาร์คบีชรีสอร์ท จ.ชลบุรี
2.5 04 ก.พ. 2561
การจัดประชุมวิชาการของชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก
โรงแรม PATTAYA PARK BEACH RESORT พัทยา จังหวัดชลบุรี
2.5 04 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการวัคซีนสำหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10.5 05 ก.พ. 2561 - 06 ก.พ. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง Essential Course for Pharmacy Practice in Kidney Disease
ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
30.25 05 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการ “101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (101st Anniversary of Siriraj Internal Medicine: Theory to Clinical Practice)
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
17.25 06 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561
Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
12 08 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ...ประเทศไทย 4.0” เนื่องในวโรกาส 100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.75 10 ก.พ. 2561
การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy
ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
8 10 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561
โครงการ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเภสัชกรร้านยา: การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสัญญาณไปยังห้องประชุมโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และห้องประชุมโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครรา
4.75 11 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรัชต์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
4 11 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ประจำปี 2561 เรื่อง Quality living in Advance Years
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
3.25 11 ก.พ. 2561
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 11 ก.พ. 2561
ประชุมวิชาการการบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล
ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 11 ก.พ. 2561
“Approach for Nociceptive and Neuropathic Pain Management in Drug Store” และ “Practical approaches to managing GERD and Constipation in Drug Store”
ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
4 11 ก.พ. 2561
MBTI : 8 ลักษณะ16 บุคลิกภาพที่เภสัชกรต้องรู้
โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล อ หาดใหญ่ จ สงขลา
3 11 ก.พ. 2561
Applied Risk Management for Commissioning and Qualification
ห้องแคทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
9 12 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561
Changes to the PIC/S GMP guidance on the manufacture of sterile medicines (Annex 1)
ห้องออร์คิด 1 ชั้น 3 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
9 12 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ"
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4 16 ก.พ. 2561 - 18 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 18 ก.พ. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2
ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี
7 19 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงแรม สองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
3 19 ก.พ. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสากล เรื่อง การผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Good Manufacturing Practice Guideline
ณ โรงแรมนารายณ์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11 19 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561
The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Pharmaceutical Research for Quality of Life”
ห้อง Auditorium, อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต
12.5 20 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
4.25 20 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้านยา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2)
ห้องอบรมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5 21 ก.พ. 2561 - 21 มี.ค. 2561
โครงการอบรมความรู้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา
12 22 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561
การประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เครือข่ายเภสัชพันธุศาสตร์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1 (The 1st SEAPHARM – IRN meeting in Bangkok)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
7.5 22 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ห้องประชุมศรีสุนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
6 22 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการ The 13th International Conference Asian Clinical Oncology Society (ACOS)
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
12.5 23 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561
นวัตกรรมทางเภสัชกรรมสู่ความงามและสุขภาพ
ห้อง เดอะ คริสตัล ท๊อป ชั้น 6 โรงแรมประจักษ์ตรา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หลั
6 25 ก.พ. 2561
หลักการเลือกและให้คำแนะนำเพื่อดูแลปัญหาผิวด้วยเวชสำอางในร้านขายยา
โรงแรม เจดับบลิว แมริออทกรุงเทพ
6 25 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่2/2561
6 25 ก.พ. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการวิจัยหัวข้อ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ Systematic Review & Evidence Synthesis”
ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร
25 26 ก.พ. 2561 - 02 มี.ค. 2561
โครงการพัฒนาผู้ประเมินภายใน (Internal Reviewer) ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 424 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8 27 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
3 04 มี.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ Efficiency enhancement for high performance liquid chromatography in Pharmaceutical Analysis
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15.25 05 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2561 เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
30 05 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
16.5 07 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 34) และ โครงการสัมมนาวิชาการ CU FPhS-RIKEN CDB Symposium ครั้งที่ 2: “ความก้าวหน้าด้านชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล”
โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
7 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. เรื่อง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 08 มี.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ "Woman and Diabetes"
ณ กมลทิพย 2,3 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กทม.
3 09 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง Update ความรู้ “การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย - ใบอนุญาตประเภทต่างๆ กับ การจัดทำบัญชี/รายงาน ระบบรายงานยาทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การถือใบอนุญาตขายปลีก/ขายส่งยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์และสัตว์ เมื่อ GPP บังคับใช้”
โรงเเรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
6 09 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โรงแรมอีสติน มักกะสัน
4.5 11 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 11 มี.ค. 2561
งานประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปีชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.5 11 มี.ค. 2561
การประชุมวิจัยนานาชาติ เรื่อง “Advanced Pharmaceutical Technologies in Cancer Immunotherapy”
โรงแรมคราวน์ พลาซา ลุมพินี กรุงเทพมหานคร
5 12 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช (Certificate short course Training Program in Psychiatric Pharmaceutical Care) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 1
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
55.25 12 มี.ค. 2561 - 23 มี.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
20.25 12 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม
ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น ๕ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
33.25 12 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
การประชุมหัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิตประจำปี 2561
ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9 12 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561
การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย “IDAT Week 2018”
โรงแรมแมนดาริน สีลม กรุงเทพฯ
18 13 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. เรื่อง มะเร็งปากมดลูก ยุค 4.0
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 13 มี.ค. 2561
การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19
ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
13.5 13 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร
ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
2 14 มี.ค. 2561
อย. ก้าวไกล สร้างฐานความเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ภาคอีสาน เพื่อประโยชน์ในการจัดหายาเข้าโรงพยาบาลและการพัฒนาการกำกับดูแลยา
โรงแรมอวานี โฮเตลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
19.5 14 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานเครือข่ายการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยา
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 15 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561
Bangkok Pharmacy Exhibition (BPE-2018)
ณ อีเว้นท์ฮอล์ล เดอะบาซาร์โฮเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
6 15 มี.ค. 2561
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2561 29th TASP Annual Scientific Meeting 2018: “Novel Pain Management”
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
15.75 15 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปี 2561 เรื่อง “เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และเตรียมเครื่องสำอางครีม/โลชันขั้นพื้นฐาน”
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 16 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
โครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชสนเทศออนไลน์
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
4.25 16 มี.ค. 2561
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสากล
ณ โรงแรมนารายณ์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 16 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2561 Integrative Pharmacist: Herbal Medicine and Nutraceutical for Future Health Care
โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเทล และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8.5 16 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2561
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 18 มี.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561
โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
6 18 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “ร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่”
ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
5.25 18 มี.ค. 2561
ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
5.5 18 มี.ค. 2561
การประชุมวิจัยนานาชาติ เรื่อง Protein-based drugs: From Bench to Market
ห้อง 902 ชั้น 9 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.5 19 มี.ค. 2561 - 20 มี.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาล เรื่อง RDU บูรณาการ เขตสุขภาพที่ 12
ณ โรงแรมเจบี องหาดใหญ่ จ.สงขลา
12 20 มี.ค. 2561 - 21 มี.ค. 2561
โครงการประชุม เภสัชกร ร้านยาแผนปัจจุบัน
ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
3 22 มี.ค. 2561
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกร้านยา ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชนปีงบประมาณ 2561
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.25 23 มี.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 50
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
10.5 23 มี.ค. 2561 - 24 มี.ค. 2561
ประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยากับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 24 มี.ค. 2561
Antibiotics smart use on Infectious Diseases in Community Pharmacy
ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา
6 24 มี.ค. 2561
Update in Pharmacy Practice
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 24 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ “ร้านยา 4.0: ทิศทางและการเตรียมตัว”
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
3 25 มี.ค. 2561
แนวทางการรักษาและการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องในผู้ป่วยโรคผิวหนังหรือมีปัญหาผิวพรรณที่พบบ่อยในร้านยา
โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต
3 25 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการเรื่อง Therapeutic Nutrition for Chronic Disease Management in Community Pharmacy
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ซอย11
4.5 25 มี.ค. 2561
การให้คำแนะนำด้านโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยในร้านขายยา
InterContinental Hotel ,Bangkok
5 25 มี.ค. 2561
งานประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2561
โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง
3.5 25 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกรหัวข้อ “Upper Respiratory Tract : from prevention to therapeutic, what’s the role of PVP-I”
โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
1.5 25 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
5.25 26 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2561 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
15.75 26 มี.ค. 2561 - 28 มี.ค. 2561
โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (องก์ที่ 2 และ 3)
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
21.5 26 มี.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี 2561 และ การประชุมวิชาการ เรื่อง How to respond to audit observations
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
4.5 26 มี.ค. 2561
โครงการ พัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล สถานบริการภาครัฐและสถานประกอบการร้านยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 27 มี.ค. 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย. ด้านการวิจัยและการจัดการความรู้หลักสูตร “งานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3 27 มี.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21.5 28 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ HATHAI : “Cardiovascular Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 2018
รร.วินเซอร์
18 28 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๑
ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม๙ กรุงเทพฯ
17 28 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 “Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0 : นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”
ศูนย์การประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
9.75 28 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง “ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilar)”
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
12.25 29 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 3 เรื่อง “Cancer Pharmacotherapy Refresh”
ณ ห้องอิมพีเรียลฮอล์ล 1 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
12.5 29 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.5 31 มี.ค. 2561 - 01 เม.ย. 2561
โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพร้านยาในพื้นที่เขต 9 นครชัยบุรินทร์
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา
4.5 01 เม.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2561 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
26 02 เม.ย. 2561 - 05 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018
ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
11 02 เม.ย. 2561 - 04 เม.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการประจำปีของบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1 ประเด็นการเรียนรู้ : การปฐมพยาบาลบาดแผลและโรคของดวงตาที่พบบ่อยในร้านยา
ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
6 05 เม.ย. 2561
Fear and Fact on CV side effect of NSAIDs & Tip and trick for allergy management in drugstore
โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 08 เม.ย. 2561
อบรมวิชาการปฏิบัติการโครงการ “ร้านขายยาพึ่งได้” ครั้งที่ 1
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
3 08 เม.ย. 2561
Innovative solution for sterile injectables
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
5 23 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย: จากแนวทางการรักษาสู่การปฏิบัติจริง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 25 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561
โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการและวิชาการโรคมะเร็ง
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด ชลบุรี
18 25 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561
โครงการ จัดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครบรอบ 40 ปี “นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (Innovation in Pharmacology)”
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
5.75 26 เม.ย. 2561 - 28 เม.ย. 2561
โครงการการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ห้องบรรยาย 248 ชั้น 2 อาคาร ปิยะชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4 26 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 6 ปี หัวข้อ " Perspectives and Advances in Pharmacy: Implications for Practice "
ณ ห้องประชุมทิพวรรณบอลรูม โรงแรมริชมอนด์
6 27 เม.ย. 2561
การงานประชุมวิชาการ North East Society of Clinical Oncology (NESCO) เรื่อง “NESCO 3rd : มะเร็ง! ชัวร์ก่อนแชร์?”
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ และ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 28 เม.ย. 2561 - 29 เม.ย. 2561
ผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภาครัฐ (การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และงานแสดงมุทิตาจิต)
ห้องกิ่งกัญญา 1 ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
3 28 เม.ย. 2561
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : All About Quality of Sleep That Pharmacist Should Know
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
5 29 เม.ย. 2561
โครงการฝึกอบรม “Clinical Palliative Care for Community Nurses”
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
14.25 30 เม.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine
โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หาดใหญ่
28.5 30 เม.ย. 2561 - 04 พ.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 สถาบันประสาทวิทยา
18.25 01 พ.ค. 2561 - 03 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมครั้งที่ 15/2561 เรื่อง “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning)”
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
12.25 03 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561
การประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือดประจำปี เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1”How strategize to reduce the cardiovascular mortality?”
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ นครสวรรค์
11 03 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพร้านยาสู่เกณฑ์ GPP จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2561
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
6.5 04 พ.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ Core element of infectious diseases pharmacotherapy for service plan management
ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
6.5 05 พ.ค. 2561
ประชุมวิชาการชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4 06 พ.ค. 2561
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 6 (Short Course Certificate in Psychiatry Pharmaceutical Care)
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี
53.5 07 พ.ค. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย
ณ ห้องบรรยาย PH305 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12 08 พ.ค. 2561 - 09 พ.ค. 2561
การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
7.5 08 พ.ค. 2561
การอบรมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย: การดูแลหัวใจและปอด (Smart aging: heart and Lung)
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11.25 08 พ.ค. 2561 - 09 พ.ค. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561
โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
10.5 09 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2561
การจัดอบรมเรื่อง ID Rama Workshop 2018
ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 .อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
13.5 12 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Diet management for NCDs: Cardiovascular disease and diabetes
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
5.25 13 พ.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “โภชนเภสัชภัณฑ์ในศาสตร์ชะลอวัย และการบริหารร้านยา”
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น จ.ขอนแก่น
2 13 พ.ค. 2561
Pharmacy Academy : Thai Chronic Cough Guideline และบทบาทของยาขยายหลอดลม; Antiplatelets in Ischemic Stroke – the devastating drugs to concerns;บทบาทของยากลุ่ม cytoprotectiveagentsในร้านขายยา
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
2.75 13 พ.ค. 2561
โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ครั้งที่ 2 (Continuing Education for Community Pharmacists)
ณ ศูนย์ฝึกอบรม Big C Academy บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต 2 ปทุมธานี
12 15 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2561
โครงการอบรมเรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร
เอกชล
18.5 15 พ.ค. 2561 - 17 พ.ค. 2561
Data integrity : Practical and risk based approach
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
5.5 15 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2561 เรื่อง Workshop: Enhancing English Communication Skills in Pharmacy Services
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
15 16 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561
การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 4 เรื่อง Microbiological Testing of Nonsterile Products: Step-by-Step Practical Approach to Quality Control
บรรยาย ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ ชั้น 2 ปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา 108/1-3 อาคารเทพรัตน์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
15.25 16 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561
การพัฒนายาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
6 16 พ.ค. 2561
การประชุมวิจัยนานาชาติ เรื่อง “Plant-based vaccines; an urgent need for Rabies”
โรงแรม คราวน์ พลาซ่า ลุมพินี กรุงเทพมหานคร
1.5 17 พ.ค. 2561
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 20 พ.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการของชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี เรื่อง โรคภูมิแพ้ในเด็ก
ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี
5 20 พ.ค. 2561
ปัญหาสุขภาพที่น่ารู้ในร้านขายยา
โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
2.5 20 พ.ค. 2561
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง Basic Life Support : Theory & Practical สมุนไพร Intrend ใช้ให้เป็น ลดอาการเจ็บป่วย ประสบการณ์ทำร้านยาผ่านเกณฑ์ GPP และเทคนิคบริหารจัดการร้านยา บทบาทเภสัชกรปฐมภูมิ เริ่มต้นได้ที่ร้านยา
โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
5.75 20 พ.ค. 2561
ประชุมวิชาการ SMART CPE ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 20 พ.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 17/2561 เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพร จากวิจัยสู่การปฏิบัติ (Evidence-based in herbal medicine: from research to routine practice)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
17 21 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช (Certificate short course Training Program in Psychiatric Pharmaceutical Care) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 2
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
16.25 21 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
โครงสร้างหลักสูตร Family and Community Pharmacist Practice Learning (FCPL)
ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
18.5 22 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561
โครงการการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพสำหรับผู้เริ่มต้น (Development of Health Mobile Applications for Beginners) รุ่นที่ 1: 23-25 พฤษภาคม 2561
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.25 23 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
Joint International Conference on Current Drug Development International Conference (the 5th) & Herbal and Traditional Medicine (3rd) [CDD&HTM2018] Innovation for Health
PSU Conference Hall [The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center] PSU
11.75 23 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Installation the Role of Hospital Pharmacist in Ambulatory Care Services” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561
รร.โกลเด้นท์ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9
13 23 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of New Drugs
ห้องประชุมชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
10 24 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อใช้ในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการเรียนรู้ เข้าใจ ภูมิปัญญาสมุนไพร ก้าวสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
9 24 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกลางสำหรับประชาชน
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
8.5 24 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
การอบรมระยะสั้น เรื่อง Management of Infectious Diseases: From Theory to Reality
ณ ห้องประชุม วีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช
12 26 พ.ค. 2561 - 27 พ.ค. 2561
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 2/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : Role of Pharmacists in Advance Wound Care Management
โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร
3 27 พ.ค. 2561
โครงการ SMART Dispensary ปี 2561 หัวข้อ การปฎิรูปร้านยายุค 4.0
เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
6 27 พ.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง Update Therapy: Pharmacology in Elderly disorder
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
4.5 27 พ.ค. 2561
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน ชลบุรี
3 27 พ.ค. 2561
การอบรม เรื่อง "Outcome-Based Education for Pharmacy Curriculum Development"
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
7 28 พ.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล : จากมาตรฐาน RDU, HA, และ JCI สู่การปฏิบัติ (Antimicrobial Stewardship Program: From RDU, HA, JCI Standards to Implementation
ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฏางค์ ชั้น 4 รพ. ศิริราช กรุงเทพ
2.75 28 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 18/2561 เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
32 28 พ.ค. 2561 - 01 มิ.ย. 2561
โครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง ยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน (ยกเลิกการจัดประชุม)
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17.5 30 พ.ค. 2561 - 01 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเภสัชกรเครือข่าย
๑. ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ สาตรา อาคารสัมมนาคารชั้น ๒ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ๒. ห้องประชุมรวมใจ ๑ ชั้น ๑ ห้องกลุ่มงานวิจัยและฝึกอบร
33.75 30 พ.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
13.5 31 พ.ค. 2561 - 01 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “งานวิจัยสู่การทำการตลาดอย่างไร้รอยต่อเพื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย”
อาคาร Student Center ห้อง Auditorium (ห้อง 6-200) มหาวิทยาลัยรังสิต
5 01 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมโครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 มิ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes” ครั้งที่ 1
จ.เชียงราย
3.5 01 มิ.ย. 2561
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 3/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : Microbiota and Human sharing for Health benefit
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก)
4 03 มิ.ย. 2561
ประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ครั้งที่ 14
ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
1.75 04 มิ.ย. 2561 - 05 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 21/2561 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”
ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
27 04 มิ.ย. 2561 - 08 มิ.ย. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 20/2560 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
36 04 มิ.ย. 2561 - 08 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกลางสำหรับประชาชน
ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8.5 04 มิ.ย. 2561 - 05 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ ให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลและจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ ๙
ณ ห้องประชุมสวนหม่อน อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 7 โรงพยาบาลมหาราช
16.5 04 มิ.ย. 2561 - 06 มิ.ย. 2561
การฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร Family & Community Pharmacist Practice Learning ครั้งที่ 2
44 04 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
โครงการพัฒนามาตรฐานร้านยาและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
6.5 06 มิ.ย. 2561
อบรมเพื่อพัฒนาเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เรื่อง North Eastern Oncology Pharmacy Symposium "Moving together toward excellently "
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
11 07 มิ.ย. 2561 - 08 มิ.ย. 2561
โครงการ “๕๐ ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน”
ณ ห้อง ๓๐๒ อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0 07 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกรโดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 หัวข้อเรื่อง การรักษาและการฟื้นฟูสภาพโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุ
ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา
2 08 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
10 08 มิ.ย. 2561 - 09 มิ.ย. 2561
การเพ่ิมศักยภาพเภสัชกรในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
ห้องประชุมชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา
3 08 มิ.ย. 2561
โครงการ SMART Dispensary ครั้งที่ 14
ณ ห้อง Crystal Top ชั้น 6 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อุดรธานี
6 09 มิ.ย. 2561 - 10 มิ.ย. 2561
Goal to be Allergy Expert and Rational Drugstore
ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2, โรงแรมบุรีศรีภูบูติก, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 10 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 24/2561 เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23.25 11 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช (Certificate short course Training Program in Psychiatric Pharmaceutical Care) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 3.1
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
30 11 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
โครงการอบรม การทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 และแนวทางการปรับปรุง และการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ ISO/IEC 17025: 2017 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ
ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 11 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคที่พบบ่อยในร้านยา
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
5 12 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease)
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.5 12 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่งสำอางรูปแบบครีม/โลชัน
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 14 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการ 19th Regional forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation "คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม"
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
10.5 14 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
Pharmacotherapy in Pediatrics 2018
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ
11.75 14 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
โครงการประชุม เรื่อง “การจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยา”
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
9 15 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 หัวข้อ "สมุนไพร Intrend ใช้ให้เป็นลดความเจ็บป่วย"
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 17 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 17 มิ.ย. 2561
ประชุมวิชาการชรมร้านขายยาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 17 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกลางสำหรับประชาชน
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
9.5 18 มิ.ย. 2561 - 19 มิ.ย. 2561
การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี 2561
ณ โรงแรม........... จังหวัดพิษณุโลก
4.5 18 มิ.ย. 2561 - 19 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts”
ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
27 18 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
การอบรม ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2561 Workshop Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2018
ณ ห้องเพทาย โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
26 18 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐาน (Basic -knowledge) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในด้านกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Post-marketing Task) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน
18 18 มิ.ย. 2561 - 20 มิ.ย. 2561
Thai Herbal 101 : เภสัชกรยุคใหม่ รู้เลือกใช้สมุนไพรไทย
ห้องทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
3 19 มิ.ย. 2561
โภชนศาสตร์เพื่อการชะลอวัย (Nutrition for Anti-aging)
ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
4 19 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุมเยียน โพธิสุวรรณ ชั้น 5 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
12.5 20 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
3 20 มิ.ย. 2561
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005
ห้องบรรยาย ภ.1107 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.5 20 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และแนวปฏิบัติด้านเภสัชบำบัดของยาชีววัตถุ ครั้งที่ 2
ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
Towards Better Pharmacologic Management of Common GI Disorders
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
6 22 มิ.ย. 2561
ประชุมวิชาการครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยากับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 24 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ควบคู่ร้านขายยา
ณ ห้องประชุมมีพันแสง อมตลันตา รีสอร์ท กทม.
1.5 24 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการของชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี เรื่อง Pharmacotherapy of Migraine and Cardiac Arrhythmia
ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี
6 24 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง A practical approach to the management of Osteoporosis, Osteoarthritis and Rheumatoid arthritis
ณ ห้องกัญญลักษณ์ ABC ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 26
4.5 24 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ วันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
5.5 24 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช (Certificate short course Training Program in Psychiatric Pharmaceutical Care) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 3.2
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
21 25 มิ.ย. 2561 - 06 ก.ค. 2561
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 25/2561 เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม (New Trend and Approach in Pharmaceutical Care: Clinical Reasoning and Case-based Approach)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
27 25 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
การอบรม เรื่อง “การบริหารการขึ้นทะเบียนที่ดี” (Good Registration Management Conference)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 26 มิ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2561
การประชุมวิชาการงานวิจัยเครือข่ายโรงพยาบาล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 (HoRNetS2018): Research for All
ณ โรงพยาบาลลำปาง
11.75 26 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย. ด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ หลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ (Presentation Skills)”
ห้องประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.5 27 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2561
ห้องบอลลูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
3 28 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ห้อง 6208
ห้อง 6208 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
3 28 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ห้องประโชติ 1
ห้องประโชติ 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
6 28 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 2: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง
ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
10 28 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
ประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางดูแลสุขภาพคนไทยในยุค 4.0”
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
6 29 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ห้องประโชติ 1
ห้องประโชติ 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
6.5 29 มิ.ย. 2561
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง Approach for Nociceptive and Neuropathic Pain Management in Drug Store & เภสัชกรร้านยากับบทบาทการดูแลสุขภาพช่องปาก
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
4 01 ก.ค. 2561
ประชุมวิชาการ TDM conference เรื่อง Intensive Review of Therapeutic Drug Monitoring
1) ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, 2) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
16 02 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
โครงการ การใช้ยาอย่างเหมาะสม (Rational drug use) และการประชุมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิสำหรับเภสัชกรชุมชน (โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนปี 2561 ครั้งที่ 1)
ณ โรงแรมไอโฮเทล และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 02 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง โรคที่พบบ่อยในชุมชน: จากแนวทางการรักษาสู่การปฏิบัติจริง
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
18 04 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Rational Drug Use in Infectious Disease and Cancer”
โรงพยาบาลพัทลุง
5.5 04 ก.ค. 2561
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational drug use) ในเครือข่ายบริการสาธารณสุขอาเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 2
ห้องประชุม 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกาะสมุย
5.5 04 ก.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแล จัดการ และให้คำแนะนำ เรื่องสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยาครั้งที่ 1
ห้องประชุม Le Lotus 2 ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร
8 05 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
12 05 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล
ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร
6 05 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 The 13th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10 05 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
หลักการประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 05 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิบัตรกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาสามัญ
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
12.5 07 ก.ค. 2561 - 14 ก.ค. 2561
โครงการ SMART Dispensary ครั้งที่ 15
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 07 ก.ค. 2561 - 08 ก.ค. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 / 2561
ห้องประชุม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6.75 08 ก.ค. 2561
อบรมวิชาการปฏิบัติการโครงการ “ร้านขายยาพึ่งได้” ครั้งที่ 2
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
3 08 ก.ค. 2561
โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการผลิตยาแผนโบราณ ตามภาคผนวก ข และ ภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการในการ ผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
4.75 09 ก.ค. 2561
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Quality aspects of Pharmaceutical Products: Bioequivalence, Biowaiver and Biosimilar”
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
10 09 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561
การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
48.25 09 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring)
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
28.25 09 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ผู้ตรวจ/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร เรื่อง การพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตและนำเข้าอาหาร
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
13.5 11 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการประจำปีของบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2 ประเด็นการเรียนรู้ : การจัดการความปวดในร้านยาและการใช้ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็กและโรงเรียน
ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
6 12 ก.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” (Thai Pharmacy Education National Conference 2018 : Current Issues and Trends in Pharmacy Education )
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9.25 13 ก.ค. 2561 - 14 ก.ค. 2561
โครงการอบรมพัฒนาการจัดการระบบยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
6 13 ก.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการร้านยาแผนปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเพื่อพัฒนาตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP)
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
0.5 15 ก.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง วิตามินและแร่ธาตุในผู้ป่วยเบาหวานและหลอดเลือดหัวใจ และเรื่อง จะต่อสู้โรคกระดูกพรุนอย่างไร ในทศวรรษนี้
ณ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 15 ก.ค. 2561
"อาการชา" การประเมิน&การรักษา ด้วยยาและวิตามิน
โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา
3 15 ก.ค. 2561
การประชุมพัฒนาศักยภาพร้านยาในพื้นที่เขต 9 เรื่อง “บริการสร้างเสริมสุขภาพในร้านยา”
ณ ห้องประชุมรัตนสุวรรณอมรินทร์ โรงแรมทองทารินทร์ อำเภอเมือง จ.สุรินทร์
3 15 ก.ค. 2561
Thailand Pharmacy summit 2018
Dusit Thani Bangkok Napalai Ballroom
3 15 ก.ค. 2561
การอบรม"หลักสูตรการจัดการความรู้จากการงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์" รุ่นที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมจินวิภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.25 16 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 32/2561 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
31.75 16 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
ประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
8.25 16 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561
Quality Beyond Compliance
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
24.75 16 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561
โครงการประชุม เรื่อง อย.สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพยา เพื่อการจัดซื้อยาอย่างมั่นใจ
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
19 16 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use) ในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ประจำปี 2561
ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา
6 16 ก.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 29/2561 เรื่อง Powerful English: Skills for Success in Pharmacy Practice
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
15 18 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2018: Pharmacotherapy of Pain and Palliative Care
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 18 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขทางการแพทย์ ครั้งที่ 6
โรงแรงสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั้นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
12 19 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2018”
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
9 19 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
Sense of Scent (SoS): ดุลยภาพของชีวา ศาสตร์แห่งการรักษาด้วย ‘กลิ่น’
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 21 ก.ค. 2561
งานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 "Smart Pharmacists 2020"
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
9 21 ก.ค. 2561 - 22 ก.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ... เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา" ครั้งที่ 1
ห้องประชุม 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3 21 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการ “ร้านยามาตรฐานเปลี่ยนผ่านได้อย่างไร”
ณ ห้องคราวน์บอลรูม โรงแรมคราวน์ พลาซ่า บางกอก ลุมพินี พาร์ค
1.5 22 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการเรื่อง Updates on Women's Health Issues
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
4.5 22 ก.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อสอบวัดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพเภสัชกรรมและการพัฒนาผู้ป่วยจำลอง
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 23 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
โครงการ Review and update of pharmacotherapy in heart failure
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
2 24 ก.ค. 2561
การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา:บริบทใหม่ในตำรายา (Efficiency Enhancement for Drug Registration Process: Emerging Contexts in Pharmacopoeias)
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
11 24 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice” ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และหน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด
ห้องประชุมกันเกรา โรงพยาบาลตราด
9 25 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
Anti-aging Nutraceuticals
ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 26 ก.ค. 2561
การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับเภสัชกร
ณ โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพฯ
36.75 31 ก.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการวิจัยเครือข่ายภาคเหนือ “Seamless Research” วิจัยไร้ขอบเขต
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ชั้น 5 จังหวัดพิษณุโลก
13.5 01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
โครงการการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพสำหรับผู้เริ่มต้น (Development of Health Mobile Applications for Beginners) รุ่นที่ 2 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.25 01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH) 2018 Theme : Moving forward through Aged Society
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
74 01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวี, โรคเอดส์ และวัณโรค ประจำปี 2561”
ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
19.5 01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
โครงการประชุม วิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2561 เรื่อง “Advancing Care for Elderly Patient : Multidisciplinary Approach”
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
11.25 02 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการเภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 2
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
10 02 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry X”
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
12 02 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “Selected Issues in Diabetes 2018”
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
6.5 02 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ ๒๕๖๑ (International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 2018)
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาส
2.5 03 ส.ค. 2561
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 4/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : หลับตา…ห่างจอ ถนอมตา เพิ่มคุณภาพชีวิต
โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร
3 05 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วิตามินและแร่ธาตุสำหรับสุขภาพของสตรีและคุณแม่
ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารภคินท์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
6 06 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 (หลักสูตรเบื้องต้น)
โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
11 06 ส.ค. 2561 - 07 ส.ค. 2561
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Tackling challenges with Formulation and Process
ห้อง 1002 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 07 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 หัวข้อ Healthcare in Thailand 4.0 (การดูแลสุขภาพในยุค 4.0)
ณ ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 08 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาเภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 1 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก) เภสัชกรรมกับผู้ป่วยสูงอายุ
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13.5 08 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 (หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ)
โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
12 08 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
Computerised Systems Compliance : Practical computerised system validation
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
10 08 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2018
ณ โรงแรมนารายณ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
18.25 08 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 14
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 09 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
13 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ
ห้องบรรยาย 201B ชั้น 2 อาคาร 30 ปี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และ โรงงาน Sun Herb Thai Chinese Manufacturing มหาวิทยาลัยรังสิต
25 14 ส.ค. 2561 - 18 ส.ค. 2561
BDMS Academic Annual Meeting 2018: Excellent Healthcare Network: Medical Advances Meet Compassion
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
11.5 14 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 55
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
13.75 15 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 15 เรื่อง 2P Safety Goals: Guideline for Personnel Safety Goals
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
14 15 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
Getting HIV “Together To Zero”
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
3.25 15 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(Short Course Training Certification in Adverse D
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
17.75 15 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
โครงการ ประชุมวิชาการ เรื่อง การตลาดยา 4.0 เจาะกลยุทธ์และเทคนิคด้าน Digital Marketing
ห้อง พญาไท 2 ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
6 15 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 หัวข้อ“อายุรศาสตร์ในสังคมสูงวัย” (Medicine in Aging Society)
ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
18 15 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
208 16 ส.ค. 2561 - 12 มิ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร “Empowering Pharmacist in Tobacco Control”
ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
6 16 ส.ค. 2561
กำหนดการประชุมเภสัชกรงานเภสัชกรรมการผลิต เรื่อง “Pharmacist Role in Nutrition Support Team”
ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร
9 16 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑
ณ โรงแรม ทิดินี่ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
4.5 18 ส.ค. 2561
โครงการอบรมวิชาการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเภสัช ครั้งที่ 1 : Pharmapreneur 1 -ผู้ประกอบการธุรกิจร้านยา
ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
5 18 ส.ค. 2561
Intensive course in organ transplant
ห้องประชุม Grand Ballroom Eastin Hotel Makkasan Bangkok
13 18 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 19 ส.ค. 2561
How to take care of skin Atopic dermatitis and sensitive dermatitis และ ระบบ TaWai for Health
โรงแรม ต้นอ้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 19 ส.ค. 2561
ประชุมวิชาการ SMART CPE ครั้งที่ 2/2561 “Nutraceutical for Anti-aging, Skin health and Elderly”
ณ ห้องบุปผารูม ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4 19 ส.ค. 2561
การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.5 20 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็ก ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
31 20 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
การอบรม"หลักสูตรการจัดการความรู้จากการงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์" รุ่นที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมจินวิภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 21 ส.ค. 2561 - 22 ส.ค. 2561
โครงการอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมโครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 21 ส.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องไฮเดรนเยีย 1 โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
10 22 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 11 เรื่อง “Beyond traditional boundaries of cancer care”
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
10.75 23 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
การผลักดันวิชาชีพเภสัชกรรม และ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
3 23 ส.ค. 2561
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ประจำปี 2561
โรงแรมเอวาน่า (บางนา) กรุงเทพมหานคร
5 24 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ... เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา" ครั้งที่ 2
ห้องประชุม 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3 25 ส.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด เรื่อง การใช้ยาสำหรับอาการปวด(Pain Management)และ โรคอื่นๆ ที่พบในร้านยา
โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ห้องประชุมรัชดาบอลลูม ชั้น 6
7 26 ส.ค. 2561
โครงการการประชุมวิชาการ เรื่อง“เภสัชกรชุมชนกับองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 26 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ“Update Vaccination in Clinical Practices”
ณ บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
4.5 26 ส.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช (Certificate short course Training Program in Psychiatric Pharmaceutical Care) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 4
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10 27 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations for Health Products (Medical Devices/ Cosmetics/ Foods & Dietary Supplements)
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี - ( ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L )
5 28 ส.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการยาปลอดภัยในชุมชน และ Self management Support ปรับพฤติกรรมเสี่ยงเลี่ยงโรคไตเรื้อรัง”
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
3.75 29 ส.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง Specification and Certificate of Analysis (COA) of Pharmaceutical Products : Principles and potential pitfalls in practice
องค์การเภสัชกรรม
4.25 31 ส.ค. 2561
โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 หัวข้อเรื่อง “Muscle Pain and Peripheral Neuropathies in Daily Life & Work”
โรงแรม The Imperial Hotel and Convention Center Korat
2.25 02 ก.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการเพื่อเสริมศักยภาพอาจารย์ประจำแหล่งฝึก ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3
ห้องประชุม โรงพยาบาลน่าน
6.5 02 ก.ย. 2561
โครงการประชุมขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจ ด้านพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการบริหารจัดการเวชภัณฑ์มิใช่ยาอย่างมีมาตรฐาน (Drug & DIN) เขตสุขภาพที่ 1
ณ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
8.75 03 ก.ย. 2561 - 04 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 เรื่อง MEDICINE 2018 : IoT, Precision and Innovation
ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.25 05 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561
โครงการอบรม เรื่อง 5th Conference on Drug Quality “Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis”
โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
11.5 06 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการเภสัชกรภาคกลาง พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมสวนบวกหาด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
3 06 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “สัตว์มีพิษ” ครั้งที่ 6 (The 6th National Conference of Animal Toxins 2018)
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
11.25 06 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง “เภสัชกรกับองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคม”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
5.5 07 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 3 Innovative and Collaborative Researches in Pharmaceutical Chemistry
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
4.25 07 ก.ย. 2561
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน RDU Hospital จังหวัดสงขลา
ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
6.5 07 ก.ย. 2561
โครงการ SMART Dispensary ครั้งที่ 16
ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
6 08 ก.ย. 2561 - 09 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง Osteoarthritis สำหรับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านยา จังหวัดเชียงราย ปี 2561
ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย
1.5 09 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 3 / 2561
ณ ห้องแกรนด์เพิร์ล ตึก 3 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 09 ก.ย. 2561
Common rashes in Children และ Update แนวทางการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
2 09 ก.ย. 2561
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการระบบยาเพื่อการดูแลติดตามกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพ
ณ โรงแรมเอส สวิส ราชบุรี
15 10 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561
การฝึกอบรม ช่วงที่ 4 นำเสนอผลการดำเนินงานของเภสัชกรในคลินิกหมอครอบครัว (ภาคเหนือ)
ณ จังหวัดเชียงใหม่
6.5 10 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy of Alzheimer’s disease โดยความร่วมมือของกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตากสินและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โรงพยาบาลตากสิน
2 11 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 10
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
18 12 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
โครงการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 17 เรื่อง “ การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์”
ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ
13 12 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
การฝึกอบรม ช่วงที่ 4 นำเสนอผลการดำเนินงานของเภสัชกรในคลินิกหมอครอบครัว (ภาคกลาง)
ณ จังหวัดอยุธยา
6.5 13 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
Prelude to World Rabies Day 2018: Global Awareness of Rabies Prevention
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
10.75 13 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
โครงการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental health literacy) สำหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.5 14 ก.ย. 2561
ฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2561
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
5.5 14 ก.ย. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes”
จ.ร้อยเอ็ด
3.5 14 ก.ย. 2561
การอบรม เรื่อง "Introductory Course for Regulatory Affair"
ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท) ซ.สุขุมวิท 38 ถ.สุขุมวิท
5 14 ก.ย. 2561
การประชุมชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2561
ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล โรงพยาบาลยะลา
2 15 ก.ย. 2561
การฝึกอบรม ช่วงที่ 4 นำเสนอผลการดำเนินงานของเภสัชกรในคลินิกหมอครอบครัว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
6.5 17 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561
ประชุมวิชาการประจำปี 2561 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เรื่อง“ท้องปลอดภัย ใส่ใจปากมดลูก สุขใจในโรงพยาบาล”
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
3 21 ก.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
ณ ห้อง 2316 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 22 ก.ย. 2561
ประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันข้อมูล....บริหารจัดการร้านยาแบบมืออาชีพ...สู่ความยั่งยืน
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
5.75 23 ก.ย. 2561
การสัมมนาเภสัชกรจังหวัดระยอง ปี 2561
โรงแรมคลาสสิกคามีโอ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
7 23 ก.ย. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสืบค้น และการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 24 ก.ย. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร 2561” ครั้งที่ 3
ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จ.อุดรธานี
10 24 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 19 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ห้องบรรยาย 1, 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 26 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561
งานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2018: Practical Guides for Community Pharmacists"
โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่
9.5 29 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายยา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
6 30 ก.ย. 2561
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
48 01 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562
Cleaning validation: Comprehensive approach for medical products in share facilities
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
12 02 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 10
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 03 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รุ่นที่ 10
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 03 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 03 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง) รุ่นที่ 1
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 03 ต.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 เรื่อง การใช้ยาในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร และการเลือกใช้ยาสมุนไพรในร้านยา
ห้องอบรม 124 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 กรุงเทพมหานคร
6 04 ต.ค. 2561
การประชุมวิชาการร้านยา ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง Knowledge Update in Community Pharmacy
โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
5 04 ต.ค. 2561
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 5/2561 ประเด็นการเรียนรู้ : Probiotic a New Role of Treatment from Balancing Ecosystem
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร
3 07 ต.ค. 2561
ประชุมวิชาการ เรื่อง Easy Asthma and COPD Clinic: Simple way to make Asthma & COPD outcome better
โรงแรมสตาร์ คอนเวนซั่น จ.ระยอง, โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม, คณะแพทยศาสตร์ มข., โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี
2.5 09 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
การประชุมวิชาการ “Complementary Medicine in Pharmacy Practice-Research Update & Application”
ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (รถไฟฟ้า อโศก)
4.5 09 ต.ค. 2561
การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2561 The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2018: Expanding Pharmacist Roles in the Management of Kidney Disease
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
17.25 10 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561
โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 44 “Infectious disease 2018: Now and Next”
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี
19.5 12 ต.ค. 2561 - 15 ต.ค. 2561
โครงการประชุมเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยา หัวข้อ “การพัฒนาด้านเภสัชกรรม” (P2: Pharmaceutical Development)
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
11 13 ต.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561
Medicines… Lifetime Quality and Good Public Procurement
โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
6.5 18 ต.ค. 2561
“Transplantation 4.0”
โรงแรม S Ratchada ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10.5 18 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพร้านยาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ พื้นที่ เขต 10 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) ปี 2561
ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5 19 ต.ค. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 21 ต.ค. 2561
การประชุมวิชาการ“Advanced Pediatrics Disease Management”
ณ บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
4.5 21 ต.ค. 2561
Natural Products – From Basic to Translation III (NPBT III) 2018: Health Products for a Better Quality of Life
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University
7.75 24 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561
การอบรมสัมมนา "แนวทางการพัฒนาร้านยาตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน"
ห้องออดิทอเรียม (6-200) อาคาร Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต
5.5 25 ต.ค. 2561
การประชุมวิชาการเภสัชกรรมของสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย ครั้งที่ 27 (27th Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Congress)
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
18 25 ต.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2561 Essentials in Pain Management 2018 : “Primary Chapter of Knowledge”
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ (สุขุมวิท)
6.25 27 ต.ค. 2561
โครงการการประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกร เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในร้านยา
ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
6 28 ต.ค. 2561
Smart CPE 3/2561 “ผื่นแพ้ และโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้...ดูแลได้”
ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เด้นท์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 28 ต.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง SKIN MICROBIOME: A BETTER LIFE FOR SENSITIVE SKIN
2 29 ต.ค. 2561
Contamination Risk Assessment in Pharmaceutical Cleanrooms & How to use Airflow Visualization (Smoke Studies) to troubleshoot Cleanroom Contamination issues
Ambassador Hotel, Sukhumvit Soi 11, Bangkok, Thailand
12 29 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง The 6th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2018: Role of pharmacist in antimicrobial resistance (AMR)
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
20.5 31 ต.ค. 2561 - 02 พ.ย. 2561
ประชุมวิชาการ One Day Chest Review: Common Respiratory Disease in Daily Practice
ณ ห้องประชุมพลับพลึง โรงพยาบาลพุทธชินราช
5 01 พ.ย. 2561
BRAND’S Health Conference 2018 “แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ” (The Ultimate Frontier for Smart Aging)
ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
11.5 01 พ.ย. 2561 - 02 พ.ย. 2561
โครงการฝึกอบรมการตรวจคุณภาพสมุนไพรด้วยเทคนิค HPTLC ขั้นพื้นฐาน
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 02 พ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่
5.25 02 พ.ย. 2561 - 03 พ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.5 02 พ.ย. 2561
การประชุมวิชาการประจำปีกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 “Practical Points in Internal Medicine”
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์
5.25 03 พ.ย. 2561
โครงการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เรื่อง “Evidence-based complementary medicine in pharmacy”
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
5 04 พ.ย. 2561
ยาชีววัตถุในมิติทางเภสัชวิทยาและการใช้ทางคลินิก The Biological products: PKPD and Clinical Aspect
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
6 04 พ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0
ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีฯ ชั้น 15โรงพยาบาลศิริราช
5.25 05 พ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคลมชัก : make it easy
ณ ห้องประชุมสายไหม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
8.75 08 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561
โครงการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เรื่อง “แนวทางการใช้ยาและสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพอย่างสมเหตุผล”
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
5.5 11 พ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 10: “The modern concept of antimicrobial management in real-life clinical practice”
ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
17 14 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561
การประเมินอาการปวดและการรักษาอาการปวดไมเกรน (Pain assessment and migraine management)
ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีทซ์ สุขุมวิท 20
6 14 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณโลก ครั้งที่ 21 ประจำปั 2561 ในหัวข้อ “Smart Hospital : Smart Trauma”
ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
6.5 15 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561
โครงการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี
10 15 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ Appropriate Antibiotic Use (AAU) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 เรื่อง “Right Antibiotic for Right Practice”
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
5.75 16 พ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ 2018”
ณ ห้องประชุม 2316 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.5 17 พ.ย. 2561 - 18 พ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง “ การพัฒนาศักยภาพเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ยาจากสมุนไพร และเกณฑ์มาตรฐานร้านยา”
โรงแรมเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก
5 18 พ.ย. 2561
งานประชุมวิชาการ "Controversial issues of cardiovascular safety of selective COX-2 inhibitors และ Advantage of Macrolides in the Treatment of RTIs and STD"
โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา
4 18 พ.ย. 2561
อาการเจ็บคอและการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา
โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้เดิม) กรุงเทพฯ
3 18 พ.ย. 2561
การประชุมวิชาการ A Practical Approach to the Management of Psychiatric Diseases
ณ ห้องกัญญลักษณ์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
4.5 18 พ.ย. 2561
การประชุมวิจัยนานาชาติ เรื่อง “Multi-omics approach in plant system biology”
โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
5 19 พ.ย. 2561
Process Validation: Updated Approaches for Non-Sterile Products
โรงแรม แอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
12 19 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกรปฐมภูมิ เรื่อง การซักประวัติและการประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย
โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
4.5 25 พ.ย. 2561
โครงการ SMART Dispenser นครพนม เรื่อง การบริหารจัดการร้านยา GPP ให้มีประสิทธิภาพ
โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม
4 25 พ.ย. 2561
เรื่อง จัดการได้รอบทิศในโรคฮิตของคนอ้วนและผู้สูงวัย
โรงแรมอีสทิน แกรนด์ สาธร กรุงเทพ
3 25 พ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Management of Health Innovation)
ห้องฺ Richmond Ballroom 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
28.5 26 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
โครงการประชุมอบรมวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการศึกษาด้านพรีคลินิกและคลินิกเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาใหม่จากตัวยาเคมีเดิมที่มีการอนุมัติใช้
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.25 28 พ.ย. 2561
งานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทฯ
3 28 พ.ย. 2561
Nutrition Guidelines, Recommendations and Controversies
ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น ๑๗ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร
10.25 29 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการ "Integrative Eye Care 2018"
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
7.5 29 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
โครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย เพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย”
ณ ห้องประชุม 3214 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 30 พ.ย. 2561
โครงการ การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซุลในประเทศไทย (ระยะที่ 2)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
5.5 30 พ.ย. 2561
โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (Bipolar disorder)
อาคาร 4 ช้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 30 พ.ย. 2561
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 ธ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
48 01 ธ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
การจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Natural Products for Aging Society”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.5 06 ธ.ค. 2561
การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561
โรงแรม เบสส์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
13 06 ธ.ค. 2561 - 07 ธ.ค. 2561
โครงการอบรมและพัฒนาแหล่งฝึกเพื่อการฝึกปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
6 07 ธ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3-4/2562 เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
ณ ห้องประชุม 2323 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 08 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561
โครงการอบรม เรื่อง SOLUBILITY ENHANCEMENT FOR ORAL SOLID DOSAGE FORM PRODUCT DEVELOPMENT II: SOLID STATE STRUCTURE ASPECT
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.5 12 ธ.ค. 2561
Track & Trace Serialization: Pharmaceutical Product Journey from Manufacturing to Patient
Convention Hall C-D Room Ambassador Hotel, Sukhumvit Soi 11, Bangkok, Thailand
10.5 12 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 4 : เภสัชบำบัดในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อยในร้านยาและผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันโรคและ สร้างเสริมสุขภาพ
ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
6 13 ธ.ค. 2561
การประชุมวิชาการ สมาคมยา นครสวรรค์
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 15 ธ.ค. 2561
การประชุมวิชาการ “Nutrition Review” ครั้งที่ ๗
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
11 15 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561
โครงการ SMART Dispensary รุ่นที่ 17 หัวข้อ การปฎิรูปร้านยายุค 4.0
ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
6 16 ธ.ค. 2561
“Pain & Neurophatic Pain in Drug store และ Correct drug great result for pain management = ถูกยา ถูกโรคสำหรับอาการปวด”
โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 16 ธ.ค. 2561
การประชุมวิชาการโดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังประจำปี 2561 TPAC 2018: Essential Elements of Respiratory Care for Pharmacists
ณ ห้องสุโขทัย-รัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
11.5 17 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561
โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หลังออกสู่ตลาดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ สวนนงนุช พัทยา อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
23 17 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
โครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด และสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
12 17 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561
โครงการประชุมสัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6 18 ธ.ค. 2561
การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561 เรื่อง “Research and Educational Innovation in Medical Sciences”
ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
6.5 19 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลเครื่องสำอางเชิงรุก ครั้งที่ 2
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
12.75 19 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในโรงพยาบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพุทธโสธร
5.25 21 ธ.ค. 2561

» 476 รายการ