บทความวิชาการ
ชื่อบทความ มะระ: ความขมสยบ (เบา) หวาน
ผู้เขียนบทความ อรัญญา ศรีบุศราคัม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-001-04-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 เม.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 26 เม.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เบาหวานเป็นโรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) การรักษาโรคเบาหวานนอกเหนือจากการใช้ยาแผนปัจจุบันแล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการดำเนินชีวิตในเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย และสภาพจิตใจ อาจจะช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคได้ อีกแนวทางหนึ่งคือ ใช้สมุนไพรรักษาเบาหวาน มะระเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีข้อมูลทั้งทางด้านสรรพคุณพื้นบ้าน รายงานการศึกษาวิจัยฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด และการศึกษาทางคลินิกที่สนับสนุนการใช้มะระในผู้ป่วยเบาหวาน แสดงให้เห็นว่ามะระเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพที่จะนำมารับประทานเป็นอาหารเพื่อป้องกันหรือพัฒนาเป็นยาเพื่อรักษาเบาหวาน
คำสำคัญ
มะระ, มะระขี้นก, Momordica charantia, เบาหวาน
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp