การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่อง Self-protection from inside in the lack of a vaccine during pandemic.
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่อง Self-protection from inside in the lack of a vaccine during pandemic.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-011-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ Ms Teams
วันที่จัดการประชุม 30 พ.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเภสัชกร ดีเคเอสเอช
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หากกล่าวถึงโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกต่างวิตกกังวลเป็นอย่างมากอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 หรือ Covid-19 ที่ทุกคนทั่วโลกต่างตื่นตัวในการที่จะต้องรับมือกับการป้องกันและรักษาโรคที่มาจากเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน องค์กรด้านสาธารณสุขต่างประชาสัมพันธ์เรื่องของไวรัสและแนวทางการดูแลป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีและเหมาะสม
ในระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา เราทุกคนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง วิถีชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้าน จากที่เคยเดินออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ใดๆ ก็จำต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ สวมใส่ face shield หรือพกแอลกอฮอล์เจลติดตัวสำหรับทำความสะอาดมือเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อโรค เป็นต้น คำถามที่ว่าเมื่อใดเราจึงจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งคงยังไม่มีผู้ใดสามารถให้คำตอบได้แน่ชัด แน่นอนว่าบุคลากรทางการแพทย์ในระบบสาธารณสุขต่างทำงานหนักเพื่อสุขภาพของประชาชนคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาที่เหมาะสมในการรักษา และการเลือกหาวัคซีนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีและปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองเพื่อลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์คือการใส่ใจดูแลสุขอนามัยและสุขภาพตนเองอย่างเคร่งครัด ด้วยวิธีง่ายๆ คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทานผักผลไม้ให้มากขึ้น พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ
การให้ความใส่ใจในการเลือกรับสารอาหารเข้าสู่ร่างกายเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย และป้องกันร่างกายจากการเจ็บป่วย ปัจจุบันมีอาหารทั้งที่เป็นจัดเป็น nutrient และ non-nutrient มากมายหลายชนิดที่ได้รับการยอมรับและยืนยันแล้วว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อย่างเห็นผล แต่การนำมาใช้หรือรับประทานก็มีคำแนะนำและข้อควรระวังที่แตกต่างกันออกไป สร้างความสับสันหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารอาหารต้านโรคให้แก่เภสัชกรร้านขายยาชุมชน ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในให้คำแนะนำและให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างมืออาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเป็นหลักการสำคัญและที่มาของการจัดสัมมนาในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของอาหารที่มีผลต่อกระบวนการทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย
3. เพื่อให้เภสัชกรทราบถึงสารอาหารที่มีประโยชน์สำหรับช่วยลดความรุนแรงจากโรคติดเชื้อ
4. เพื่อให้เภสัชกรรู้จัก มีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงประโยชน์ของเบต้ากลูแคนที่มีต่อร่างกาย
5. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทของวิตามินซีและสังกะสีที่ต่อร่างกาย
6. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทและความแตกต่างของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชาย
7. เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการรับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในการสร้างเสริมภูมิต้านทานได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การประชาสัมพันธ์ จดหมายเชิญ การสมัคร ทางออนไลน์ผ่านระบบ Google Form ตอบรับ ทางออนไลน์ผ่านระบบ E-mail