การประชุมวิชาการ
Common rashes in Children และ Update แนวทางการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ชื่อการประชุม Common rashes in Children และ Update แนวทางการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-011-09-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
วันที่จัดการประชุม 09 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราฎร์ธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านขายยา และโรงพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดในบรรดาภูมิแพ้ทั้งหมด เป็นความ ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการที่เยื่อบุจมูกมีความไวผิดปกติต่อสิ่งกระตุ้น หรือสารก่อภูมิแพ้ อาทิ ควัน ไรฝุ่น แมลงสาบ รังแคแมว สุนัข เกสรละอองหญ้า เชื้อรา เป็นต้น ทำให้เมื่อได้สัมผัสกับสิ่งกระตุ้นดังกล่าว จะทำให้เกิดอาการ คัน ไอ จาม หรือน้ำมูกไหล โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ถึงแม้จะไม่รุนแรง แต่ค่อนข้างมีผลต่อคุณภาพชีวิต แถมยังสร้างความรำคาญให้กับตัวผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้อย่างมาก เนื่องจากมีน้ำมูกไหลหรือจามอยู่ตลอดเวลา และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจเกิดโรคอื่นหรือภาวะแทรกซ้อนร่วมได้ เช่น เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ โรคหอบหืด ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ นอนกรน หูชั้นกลางอักเสบ ริดสีดวงจมูก เป็นต้น

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก เป็นโรคที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพบได้ในทารกที่มีอายุเพียงไม่กี่เดือนส่วนใหญ่มักส่งผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กอย่างมาก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้รับความรู้ที่ทันสมัยและทราบลักษณะของผื่นผิวหนังชนิดต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ ทราบถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ของการเกิดผื่นแต่ละชนิด และวิธีการจัดการดูแลผู้มีปัญหาผิวบอบบางระคายเคืองง่ายแบบองค์รวม ทั้งการให้คำแนะนำและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ เข้าใจหลักการพื้นฐานทางยาในการดูแลผู้ป่วยเด็ก และการใช้ยาในเด็กสำหรับโรคผิวหนังที่พบบ่อยๆได้
3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างเหมาะสมได้
4. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้รับความรู้ที่ทันสมัยและแนวทางการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
5. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านขายยามีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกใช้ยา Antihistamine ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย และสามารถให้คำปรึกษาแก้ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Allergic Rhinitis Oral antihistamine Skin common skin problem in children Rashes Dermatitis Description of skin lesion Infantile Seborrheic Dermaa