บทความวิชาการ
ฟ้าทะลายโจร รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาโรค (ยาน่ารู้)
ชื่อบทความ ฟ้าทะลายโจร รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาโรค (ยาน่ารู้)
ผู้เขียนบทความ ภญ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-006-07-2563
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 มิ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ ฟ้าทะลายโจร มีสารสำคัญในการออกฤทธิ์คือสารแอนโดรกราโฟไลด์ ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการศึกษาวิจัยผลทางคลินิกเป็นหลัก โดยสารนี้มีคุณสมบัติละลายน้ำได้น้อย สลายตัวได้ในสภาวะเบสและถูกทำลายด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส เป็นผลให้สารนี้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อย ทำให้จำเป็นต้องรับประทานยาฟ้าทะลายโจรในปริมาณมาก จึงเกิดการพัฒนายาฟ้าทะลายโจรสกัดเพื่อให้มีปริมาณสารสำคัญมากขึ้นและช่วยลดปริมาณยาที่ต้องรับประทานแต่ละครั้งลงได้ แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องพิจารณาข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้และติดตามอาการข้างเคียงเช่นเดิม
คำสำคัญ
ฟ้าทะลายโจร, ฟ้าทะลายโจรสกัด, แอนโดรกราโฟไลด์
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th