บทความวิชาการ
การนำส่งเคอร์คูมินโดยใช้เทคโนโลยีนำส่งยาที่ใช้ไขมัน
ชื่อบทความ การนำส่งเคอร์คูมินโดยใช้เทคโนโลยีนำส่งยาที่ใช้ไขมัน
ผู้เขียนบทความ ภญ. ดร. อาภา เพชรสัมฤทธิ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-1-000-004-10-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ต.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ก.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เคอร์คูมินมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่เป็นประโยชน์มากมาย ทั้งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านจุลินทรีย์ ต้านเนื้องอก ปรับภูมิคุ้มกัน ต่อต้านซึมเศร้า ป้องกันระบบประสาทและเนื้อเยื่อ อย่างไรก็ตามเคอร์คูมินมีความสามารถในการละลายได้ต่ำและการดูดซึมไม่ดีในทางเดินอาหารและการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพเป็นสารที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกจำกัด ความก้าวหน้าล่าสุดของสูตรตำรับไมโครและนาโนจากเคอร์คูมินช่วยให้การดูดซึมเพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลต่อระดับสารสำคัญในเลือดทำให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย การทำให้เคอร์คูมินมีค่าชีวประสิทธิผลสูงช่วยให้สามารถทำการศึกษาในวงกว้างได้อย่างเหมาะสม บทความนี้กล่าวถึงปัญหาของเคอร์คูมินที่ทำให้ค่าชีวประสิทธิผลต่ำ เทคโนโลยีการนำส่งเคอร์คูมินโดยใช้ไขมันเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซึม และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากเคอร์คูมิน
คำสำคัญ
เคอร์คูมิน, เทคโนโลยีนำส่งยาโดยใช้ไขมัน, ชีวประสิทธิผล