บทความวิชาการ
ยาใหม่ที่ใช้ในการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
ชื่อบทความ ยาใหม่ที่ใช้ในการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ. ปาจรีย์ ศรีอุทธา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-003-11-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 12 พ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 11 พ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทนำ การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน (skin and soft tissue infections, SSTIs) หรือการติดเชื้อ ที่ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนัง (skin and skin structure infection) เป็นการติดเชื้อที่มีหลายสาเหตุและหลายอาการแสดง ซึ่งต้องการการรักษาโดยทันทีและอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การติดเชื้อดังกล่าวเป็นได้ตั้งแต่ชั้น epidermis, dermis, superficial fascia, subcutaneous tissue และชั้นกล้ามเนื้อ ซึ่งความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ1 สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อที่พบเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes และเชื้อในกลุ่ม Streptococci และอาจพบสาเหตุมาจากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp หรือแบคทีเรียแกรมลบได้ แต่ไม่ใช่เชื้อก่อโรคหลัก1, 2 นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายอาจมีการติดเชื้อ Methicillin-resistance Staphylococcus aureus (MRSA) ซึ่งทำให้ยากต่อการรักษา เชื้อ MRSA พบได้ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital-associated MRSA, HA-MRSA) โดยพบในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยหนัก หรือมีแผล ส่วนการติดเชื้อในชุมชน (Community-associated MRSA, CA-MRSA) ปัจจุบันพบได้มากขึ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกา สำหรับทวีปเอเชียจากข้อมูลการศึกษาใน 8 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย และศรีลังกา ระหว่างเดือนกันยายน ค.ศ. 2004 ถึง เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2006 พบว่า อุบัติการณ์ของ CA-MRSA อยู่ในช่วงร้อยละ 2.5 ถึง ร้อยละ 391, 3 ยาหลักในการรักษาการติดเชื้อ MRSA ได้แก่ vancomycin ซึ่งมีข้อจำกัดในการรักษาที่เป็นที่ทราบกันดี ได้แก่ พิษต่อไตซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้มากขณะได้รับยาและจำเป็นต้องปรับขนาดตามการทำงานของไตที่บกพร่อง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า MRSA ไวต่อยา vancomycin ลดลง และความชุกของ MRSA ที่เริ่มดื้อ vancomycin ก็พบบ่อยขึ้น4 แม้มียา linezolid ซึ่งบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่สามารถใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่ดื้อต่อยา vancomycin ได้ แต่พบว่า ยามีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่แม้พบได้น้อยแต่มีอาการที่รุนแรง ได้แก่ เกล็ดเลือดต่ำ หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด serotonin syndrome ได้5 นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดอื่น ๆ เช่น ราคาแพง ต้องมีการสั่งจ่ายโดยแพทย์เฉพาะทาง ดังนั้นจึงมีการพัฒนายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่มใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้แทน vancomycin ในบทความนี้ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะที่ใช้เดิม และยาใหม่ โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นภาพรวมของยาแต่ละตัว โดยสรุป
คำสำคัญ
ยาใหม่ที่ใช้ในการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
วิธีสมัครสมาชิก
มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ให้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนที่ หัวข้อ สมัครสมาชิกทั่วไป ตามลิ้ง http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. หลังจากนั้น นำรหัสผ่านที่แจ้งใน mail ที่สมัครไว้มาเข้าสู่ระบบ http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/login.php 3. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็สามารถ 1. Download บทความวิชาการ ได้ 2. ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเก็บ CPE ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วจ่ายเงินค่าสมัครปีละ 200.-บาท 3. โอนเงินเข้าที่ธนาคารที่แจ้งไว้ แลัวนำ Slip มาอัพโหลด ในหัวข้อ การชำระเงิน/แจ้งชำระเงิน 4. รอเจ้าหน้าที่เช็คหลักฐานการชำระเงิน หากเรียบร้อยก็สามารถเข้าทำแบบทดสอบ