บทความวิชาการ
การจัดการปัญหาหูชั้นนอกอักเสบและขี้หูอุดตันในร้านยา
ชื่อบทความ การจัดการปัญหาหูชั้นนอกอักเสบและขี้หูอุดตันในร้านยา
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ภ.บ., ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นพ.จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล, พ.บ., วว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-003-11-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 03 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
หูชั้นนอกอักเสบเป็นภาวะผิดปกติของหูที่พบบ่อยในร้านยา ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการปวด คัน ระคายเคืองหู ในผู้ป่วยบางรายอาจพบว่ามีหนองหรือของเหลวไหลออกมาจากรูหู ร่วมกับการได้ยินเสียงลดลง เภสัชกรชุมชนจึงต้องสามารถแยกภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อใช้วางแผนการรักษาหรือส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ ปัญหาที่พบในภาวะหูชั้นนอกอักเสบส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา ทำให้ต้องมีการใช้ยาต้านแบคทีเรีย ยาต้านเชื้อรา หรือยาสูตรผสมระหว่างยาต้านแบคทีเรียกับสเตียรอยด์ หรือยาสูตรผสมระหว่างยาต้านแบคทีเรียกับยาชา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยากลุ่มดังกล่าวอาจทำให้เกิดพิษต่อหูชั้นใน ระคายเคือง หรือแพ้ยาได้ หากใช้อย่างไม่สมเหตุผลหรือใช้ติดต่อกันนานเกินไป ด้วยเหตุนี้เอง เภสัชกรชุมชนจึงมีบทบาทอย่างมากในการให้การรักษาภาวะหูชั้นนอกอักเสบ
คำสำคัญ
การจัดการปัญหาหูชั้นนอกอักเสบและขี้หูอุดตันในร้านยา