บทความวิชาการ
โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
ชื่อบทความ โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
ผู้เขียนบทความ ภก.ปริญญา ปั้นพล
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-1-000-003-09-2562
ผู้ผลิตบทความ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 31 ส.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคสะเก็ดเงิน หรือโรคเรื้อนกวาง (Psoriasis) เป็นโรคผิวหนังอักเสบชนิดเรื้อรัง เกิดจากหลายปัจจัยแต่เป็นผลจากพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติหลายชนิด ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ผู้ป่วยแต่ละรายมีอาการและอาการแสดงแตกต่างกันได้อย่างมาก มีลักษณะสำคัญของผื่นคือ เป็นปื้นหนา มีสะเก็ดสีขาวคล้ายเงิน เมื่อแกะเกาให้สะเก็ดหลุดออกจะพบจุดเลือดออกอยู่บนผื่นผิวหนังที่อักเสบแดง (Auspitz sign) การแกะเกาทำให้ตุ่มหรือปื้นผิวหนังที่อักเสบขยายวงกว้างออกหรือทำให้เกิดตุ่มผิวหนังอักเสบเกิดใหม่ตามรอยเกา (Koebner phenomenon) โดยผื่นผิวหนังอักเสบแยกย่อยได้หลายลักษณะ และยังมีลักษณะอาการที่พบได้อีก คือ สะเก็ดเงินของเล็บมือและเล็บเท้า และ ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriatic arthritis) ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคสะเก็ดเงินมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในร่างกายของผู้ป่วย และ สภาพทางจิตใจของผู้ป่วยอาจส่งผลต่อโรคได้อีกด้วย ในการรักษาจะมีการใช้ ยาทาภายนอก หรือ ยารับประทาน และมีการรักษาแบบประคับประคอง ช่วยให้โรคอยู่ในระยะสงบนานขึ้นและลดปริมาณยาที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์ของยา
คำสำคัญ
โรคสะเก็ดเงิน, โรคเรื้อนกวาง, psoriatic arthritis