บทความวิชาการ
Proton pump inhibitors กับการดูดซึมแร่ธาตุและวิตามิน
ชื่อบทความ Proton pump inhibitors กับการดูดซึมแร่ธาตุและวิตามิน
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-006-04-2562
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 09 เม.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 08 เม.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Proton pump inhibitors (PPIs) ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ H+/K+ ATPases ของ parietal cell ที่กระเพาะอาหาร ส่งผลให้กรดหลั่งน้อยลงและทำให้ค่า pH ของสารคัดหลั่งในกระเพาะอาหารสูงขึ้น จากประสิทธิผลและความปลอดภัยของยากลุ่มนี้ ทำให้ PPIs เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการรักษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหาร แต่ด้วยบทบาทสำคัญของกรดในกระบวนการย่อยสารอาหารเพื่อช่วยในการดูดซึม ทำให้การใช้ PPIs ในขนาดสูงและใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลให้กระบวนการย่อยและดูดซึมแร่ธาตุและวิตามินบางชนิดเกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์ โดยในปัจจุบันมีการศึกษาที่พบว่าแคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก วิตามินบี 12 และวิตามินซี อาจมีการดูดซึมที่ลดลงจากการใช้ PPIs ดังนั้นการเข้าใจถึงกลไกการเกิดรวมไปถึงปัจจัยร่วมอื่นๆ จะทำให้หลีกเลี่ยงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ PPIs ต่อแร่ธาตุและวิตามินเหล่านี้ และสามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Proton pump inhibitors, แคลเซียม, แมกนีเซียม, เหล็ก, วิตามินบี 12, วิตามินซี
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe