บทความวิชาการ
ชื่อบทความ นวัตกรรมการย้อมคราบจุลินทรีย์ทางทันตกรรม Innovations of plaque disclosing in dental care
ผู้เขียนบทความ ภก.กิตติโชติ วรโชติกำจร ร่วมกับ นางสาวศิรดา ชูเดช นางสาวศิรินทิพย์ สิงห์สามารถ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-002-10-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ต.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 30 ต.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การกำจัดคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก เนื่องจากคราบจุลินทรีย์เป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคปริทันต์โดยคราบจุลินทรีย์มีลักษณะโปร่งใสทำให้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจึงเป็นการยากที่จะกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกได้หมดแต่เนื่องจากคราบจุลินทรีย์มีคุณสมบัติในการติดสีได้จึงมีการนำเอาสารสีต่างๆที่สามารถย้อมติดสีคราบจุลินทรีย์ได้มาใช้และมีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมย้อมสีคราบจุลินทรีย์ในช่องปากในต่างประเทศได้มีการศึกษาและคิดค้นนวัตกรรมมากมายในการย้อมสีคราบจุลินทรีย์รวมถึงมีการวางขายทั่วไปในท้องตลาดขณะที่ในประเทศไทยนวัตกรรมการย้อมสีคราบจุลินทรีย์บนผิวฟันยังไม่เป็นที่นิยมหากแต่มีการใช้แค่เพียงสารละลายเออริโทรซินในทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์การศึกษานี้ได้รวมเอานวัตกรรมย้อมสีคราบจุลินทรีย์ในช่องปากที่มีการคิดค้นและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเม็ด สารละลาย แผ่นแปะ เจล ยาสีฟันรวมไปถึงการนำแสงอัลตราไวโอเลตมาใช้ร่วมกับสีเรืองแสงดังนั้นการรู้จักและศึกษานวัตกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและนำเอานวัตกรรมมาใช้เป็นทางเลือกในการดูแลอนามัยช่องปากต่อไป
คำสำคัญ
Dental plaque, Disclosing agent, Innovations
วิธีสมัครสมาชิก
ขณะนี้ทางหน่วยงานเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและเริ่มทำแบบทดสอบได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์แก่สมาชิก และในปีใหม่นี้ เตรียมพบกับ web site ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรูปแบบใหม่ได้ที่ http://cpe.pharmacy.psu.ac.th/ เพียงแค่สมัครสมาชิกกับทางเรา ท่านสามารถอ่านและทำแบบทดสอบบทความทางวิชาการ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมของทางหน่วยงานได้เลย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น) เปิดรับสมาชิกใหม่ในเร็วๆ นี้ โปรดติดตามข่าวสารได้จากทางหน้า web site ดังกล่าวนะคะ