บทความวิชาการ
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยถูกกัด
ชื่อบทความ การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยถูกกัด
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.ดร ณัฐวุฒิ ลีลากนก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-009-12-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 22 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 21 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แผลถูกกัดเป็นแผลถูกแทงหรือแผลฉีกขาดจากการถูกสัตว์ เช่น สุนัข แมว หรือคน กัด การถูกกัดอาจนำไปสู่การติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรงได้หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี เภสัชกรสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยด้วยการล้างแผลอย่างทั่วถึง ให้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่จำเป็น และซักประวัติเพื่อส่งผู้ป่วยรับการรักษาต่อไป ผู้ป่วยบางรายอาจได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อบาดทะยักและพิษสุนัขบ้า เภสัชกรจึงควรทราบประวัติการฉีดวัคซีนที่เกี่ยวข้องเพื่อการแนะนำผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ