บทความวิชาการ
PCSK9 inhibitors
ชื่อบทความ PCSK9 inhibitors
ผู้เขียนบทความ ภก.พงศธร สุวรรณสภาพ
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-1-000-003-03-2560
ผู้ผลิตบทความ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 15 มี.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 14 มี.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคไขมันในเลือดสูง หรือ hypercholesterolemia เป็นโรคที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมียาหลายกลุ่มที่ใช้ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ ที่ใช้กันแพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือ statins ซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดี แต่ statins มีผลข้างเคียงหลายอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถทนต่อยานี้ได้ ดังนั้นการพัฒนายาลดคอเลสเตอรอลสำหรับใช้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งเป็นจำเป็นที่สุดอย่างหนึ่งในขณะนี้ ยาลดคอเลสเตอรอลกลุ่มล่าสุด PCSK9 inhibitors อาจเป็นยาที่เหมาะกับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ โดยข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกบ่งชี้ว่า ยากลุ่มใหม่นี้มีประสิทธิภาพในการลดคอเลสตอรอลได้ดี และมีผลข้างเคียงน้อยมาก แม้จะยังคงขาดข้อมูลด้านผลระยะยาวจากการใช้ยาและยาที่มีอยู่ในท้องตลาดก็มีราคาสูงมาก
คำสำคัญ
PCSK9 inhibitors alirocumab evolocumab