บทความวิชาการ
ปฏิกิริยาระหว่างยากับน้ำเกรปฟรุ้ต
ชื่อบทความ ปฏิกิริยาระหว่างยากับน้ำเกรปฟรุ้ต
ผู้เขียนบทความ ภก.ปริญญา ปั้นพล
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-1-000-001-02-2560
ผู้ผลิตบทความ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ก.พ. 2560
วันที่หมดอายุ 26 ก.พ. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เกรปฟรุ้ต (Citrus paradise) เป็นผลไม้ตระกูล Citrus เช่นเดียวกับส้มโอ อีกทั้งหน้าตาและรสชาติยังคล้ายกันด้วย อย่างไรก็ดีการดื่มน้ำเกรปฟรุ้ตก็มีผลต่อยาหลายชนิด คือมี drug interaction นั่นเอง น้ำเกรปฟรุ้ตที่เรากินเข้าไปจะส่งผลต่อระดับยาในร่างกาย ทั้งทำให้สูงขึ้นหรือลดลงกว่าปกติ สาเหตุเนื่องมาจากเกรปฟรุ้ตมีสารซึ่งจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายที่ใช้ในกระบวนการสลายยาที่เรากินเข้าไป ดังนั้นบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยควรทราบข้อมูลเพื่อที่จะมีความมัดระวังในการรักษามากขึ้น
คำสำคัญ
ปฏิกิริยาระหว่างยา น้ำเกรปฟรุ้ต เภสัชจลนศาสตร์ เมตาบอลิสม ดูดซึมยา