บทความวิชาการ
ประโยชน์ของเมล็ดเจีย/เมล็ดเชีย (Chia seed)
ชื่อบทความ ประโยชน์ของเมล็ดเจีย/เมล็ดเชีย (Chia seed)
ผู้เขียนบทความ พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-002-01-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ม.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 ม.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เจีย หรือ เชีย (Salvia hispanica L.) เป็นพืชในวงศ์เดียวกับกะเพรา หรือมินต์ เมล็ดเจียดูภายนอกอาจมีลักษณะคล้ายเมล็ดแมงลัก ซึ่งปัจจุบันมีผู้นิยมบริโภคเมล็ดเจียกันมาก จากข้อมูลการศึกษาวิจัยทั้งในสัตว์ทดลอง และทางคลินิก พบว่าเมล็ดเจียมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น กรดอัลฟาไลโนเลนิก (α-linolenic acid : ALA) กรดไลโนเลอิก(linoleic acid : LA) แคลเซียม และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการวิจัยพบว่าการรับประทานเมล็ดเจียสามารถลดความดันโลหิต ลดน้ำตาลและไขมันในเลือด และลดน้ำหนักได้ อย่างไรก็ตามการรับประทานเมล็ดเจียก็มีข้อควรระวังเช่นกัน เช่น คนที่มีกรดหรือแก๊สในกระเพาะอาหารและลำไส้มาก หรือผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำ ไม่ควรรับประทาน เพราะจะทำให้มีผลเสียมากกว่าได้รับประโยชน์
คำสำคัญ
Salvia hispanica, เมล็ดเจีย, เมล็ดเชีย α-linolenic acid, linoleic acid, eicosapentaenoic acid, ลดควา