บทความวิชาการ
เคพกูสเบอร์รี่...ผลไม้โครงการหลวง
ชื่อบทความ เคพกูสเบอร์รี่...ผลไม้โครงการหลวง
ผู้เขียนบทความ ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-001-01-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ม.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 30 ม.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เคพกูสเบอร์รี่ (cape gooseberry) เป็นผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Physalis peruviana L. เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับโทงเทงไทย (P. angulata L. และ P. minima L.) จึงมีชื่อภาษาไทยว่า “โทงเทงฝรั่ง” จัดอยู่ในวงศ์ SOLANACEAE พวกเดียวกับมะเขือ ผลมีกลิ่นเฉพาะตัว รสชาติหวานอมเปรี้ยว การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ป้องกันความเป็นพิษ และต้านเซลล์มะเร็ง เป็นต้น สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ คือ สารในกลุ่ม withanolides เคพกูสเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งด้านคุณค่าทางอาหาร เพราะอุดมไปด้วยวิตามินเอและวิตามินซี และยังเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำ
คำสำคัญ
Cape gooseberry, Physalis peruviana L., antioxidant, withanolides