บทความวิชาการ
แบคทีเรียดื้อยา : อดีตและปัจจุบัน
ชื่อบทความ แบคทีเรียดื้อยา : อดีตและปัจจุบัน
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภญ.นิภาพรรณ มะลิซ้อน
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-001-01-2560
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 05 ม.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 04 ม.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การค้นพบยาปฏิชีวนะ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การรักษาของมวลมนุษยชาติ โดยยากลุ่มนี้ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อกันอย่างกว้างขวาง จนบางครั้งอาจเกิดการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล สิ่งที่ตามมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะโดยขาดการควบคุมที่ดี ทำให้เกิดการดื้อยาขึ้นในแบคทีเรีย คนไข้ที่ติดเชื้อดื้อยาจะมีอาการรุนแรงมาก รักษาหายได้ยากและมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูง
คำสำคัญ
แบคทีเรียดื้อยา Multidrug-Resistant Bacteria