บทความวิชาการ
ชื่อบทความ น้ำมันปลาจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสู่รูปแบบยาแผนปัจจุบัน
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ธนิสร์ ปทุมานนท์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-1-000-004-12-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 25 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในกลุ่มกรดไขมัน ได้แก่ น้ำมันปลาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีหลายพันธะคู่ (polyunsatturated fatty acid) น้ำมันปลาสกัดจากเนื้อ หัวและหางของปลาทะเลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมและมีจำหน่ายทั่วโลก น้ำมันปลามีความแตกต่างจากน้ำมันตับปลาซึ่งสกัดจากตับปลาและเป็นแหล่งของวิตามินที่ละลายในไขมัน คือวิตามินเอและวิตามินดี ส่วนน้ำมันปลามีส่วนประกอบสำคัญเป็นการไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ได้แก่ Eicosapentanoic acid (EPA) [มีคาร์บอน 20 อะตอม: รหัสย่อ 20:5, n-3 ] และ Docasahexanoic acid (DHA) [มีคาร์บอน 22 อะตอม: รหัสย่อ 20:6, n-3 ] โดย การเสริม EPA และ DHA ซึ่งเป็นกรดไขมันที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ มีผลดีต่อสุขภาพในการป้องกันโรคเกี่ยวหัวใจและหลอดเลือด
คำสำคัญ
น้ำมันปลา