บทความวิชาการ
บัวบก...สมุนไพรสมานแผล
ชื่อบทความ บัวบก...สมุนไพรสมานแผล
ผู้เขียนบทความ อรัญญา ศรีบุศราคัม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-033-10-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 25 ต.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 24 ต.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.) เป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการนำมาใช้สมานแผลได้หลายชนิด ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย บัวบกถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติในรายการบัญชียาจากสมุนไพร ประเภทยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง โดยมีข้อบ่งใช้ในการสมานแผล มีรายงานวิจัยด้านการศึกษาทางคลินิกและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจำนวนมากที่สนับสนุนผลในการสมานแผลของบัวบก เช่น ฤทธิ์รักษาแผล ต้านการอักเสบ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนอง เป็นต้น สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ ได้แก่ asiaticoside, madecassoside, asiatic acid และ madecassic acid มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดหรือสารสำคัญจากบัวบกเป็นส่วนผสมสำหรับรักษาบาดแผลวางจำหน่ายในท้องตลาด ทั้งใช้รับประทานและเป็นยาทาภายนอก เช่น ครีม ขี้ผึ้ง เจล และแผ่นปิดแผล ซึ่งให้ผลในการรักษาแผลได้เทียบเท่าหรือดีกว่ายาแผนปัจจุบัน
คำสำคัญ
บัวบก, สมานแผล, Centella asiatica, asiaticoside, madecassoside, asiatic acid, madecassic acid
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp