บทความวิชาการ
ตำรับยาซูคราลเฟตผสมสมุนไพร 3 ชนิด (Emoflon) : ผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับรักษาริดสีดวงทวาร รูปแบบใช้ภายนอกที่ปราศจากสเตียรอยด์
ชื่อบทความ ตำรับยาซูคราลเฟตผสมสมุนไพร 3 ชนิด (Emoflon) : ผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับรักษาริดสีดวงทวาร รูปแบบใช้ภายนอกที่ปราศจากสเตียรอยด์
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-015-06-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 22 มิ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 21 มิ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Emoflon (อีโมฟลอน) เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใช้ภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ในข้อบ่งใช้รักษาอาการที่เกิดจากริดสีดวงทวารหนักและอาการแทรกซ้อน (เช่นการอักเสบ รอยแตกหรือแยกทางทวารหนัก) อีโมฟลอนมีทั้งรูปแบบขี้ผึ้งและรูปแบบเหน็บทวารหนัก ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์คือ ซูคราลเฟตร่วมกับสารสกัดจากสมุนไพร 3 ชนิด โดยไม่มีส่วนประกอบของยาชาและสเตียรอยด์ จึงสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในร้านยาสำหรับรักษาริดสีดวงทวารในระยะเริ่มต้นที่มีอาการไม่รุนแรงได้
คำสำคัญ
ริดสีดวงทวาร, ผลิตภัณฑ์ทางเลือก, อีโมฟลอน, Emoflon