บทความวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการรักษาสิวในร้านยา
ผู้เขียนบทความ ภญ. ไพรินทร์ ทรัพย์ส่งเสริม
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-004-08-2559
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ก.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 07 ก.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
1. สามารถวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของสิวเบื้องต้นได้ในร้านยา 2. สามารถตัดสินใจเลือกการรักษาสิวได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
1. สิวไม่อักเสบ (Non-inflammatory acne) 2. สิวอักเสบ (Inflammatory acne)