บทความวิชาการ
กระเทียมบ่มสกัด (aged garlic extract)
ชื่อบทความ กระเทียมบ่มสกัด (aged garlic extract)
ผู้เขียนบทความ กนกพร อะทะวงษา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-018-10-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ต.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 29 ต.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กระเทียมบ่มสกัดหรือ aged garlic extract เป็นผลิตภัณฑ์กระเทียมไร้กลิ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น เกิดการนำกระเทียมสดแช่บ่มในน้ำและแอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 15-20% เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลามากกว่า 10 เดือน ในกระบวนการบ่มจะทำให้สาร allicin และสารประกอบกำมะถันที่ทำให้เกิดกลิ่นเผ็ดฉุนของกระเทียมค่อยๆ ลดลง และเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นสารใหม่ คือ S-allylcysteine (SAC) ซึ่งเป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ของกระเทียมบ่มสกัด การศึกษาทางคลินิกพบว่ากระเทียมบ่มสกัดสามารถป้องกันภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว ชะลอการเกิดคราบหินปูนในหลอดเลือดแดง ลดความผิดปกติในการทำงานของหลอดเลือด ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด เพิ่มการไหลเวียนของระบบหลอดเลือดฝอย ลดความดันโลหิต และลดไขมัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
คำสำคัญ
กระเทียมบ่ม, aged garlic, S-allylcysteine, หลอดเลือดแดงแข็งตัว, โรคหลอดเลือดหัวใจ
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp