บทความวิชาการ
ถั่งเช่า รู้จัก ก่อนใช้ (วารสารยาน่ารู้ 1)
ชื่อบทความ ถั่งเช่า รู้จัก ก่อนใช้ (วารสารยาน่ารู้ 1)
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. อาภา เพชรสัมฤทธิ์, เภสัชกร ดร. อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. ณัฐวุฒิ ลีลากนก
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-003-01-2565
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ม.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 31 ธ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ ถั่งเช่าเป็นสมุนไพรที่พบได้ในพื้นที่ราบสูงที่อากาศหนาวมากและบริเวณภูเขาแถบที่ราบสูงทิเบต ถูกใช้เป็นยาในตำราแพทย์แผนจีนโบราณและมีสรรพคุณทางยาหลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของถั่งเช่าทั้งในห้องปฏิบัติการ สัตว์ทดลองและมนุษย์ ถั่งเช่ามีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ปกป้องตับและไต และลดอาการหืด การใช้ถั่งเช่าควรระมัดระวังการปนเปื้อนโลหะหนัก และระวังปฏิกิริยากับยาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่มีฤทธิ์ต้านเลือดแข็งตัว การเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถั่งเช่าเพื่อรักษาโรคหรือต้องการผลลัพธ์ที่ดีตามคำกล่าวอ้างต่าง ๆ จึงควรศึกษาข้อมูลทางการแพทย์ที่แนะนำการใช้อย่างปลอดภัยเพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด
คำสำคัญ
caterpillar fungus
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th