บทความวิชาการ
ยาทาปฏิชีวนะรักษาสิว (Topical antibiotic agents for acne)
ชื่อบทความ ยาทาปฏิชีวนะรักษาสิว (Topical antibiotic agents for acne)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-001-01-2565
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ม.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 12 ม.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สิวเป็นโรคผิวหนังที่พบได้ทุกเพศทุกวัย พบได้บ่อยในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ พบบริเวณที่มีต่อมไขมันหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ส่วนมากสิวที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิวชนิดที่รุนแรง แต่มักทำให้ขาดความมั่นใจ และเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง เพราะเป็นอาการที่เกิดเรื้อรัง เป็นสาเหตุของการเกิดแผลเป็น รอยดำ รอยแดง ทำให้ผู้ป่วยขาดความมั่นใจ เครียดหรือวิตกกังวลได้ การรักษาสิวที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกยาที่ใช้ในการรักษา คำแนะนำวิธีการทายาที่ถูกต้อง ตลอดจนการป้องกันผลข้างเคียงที่พึงเกิดได้ นอกจากการเลือกวิธีที่เหมาะสมแล้ว การวางแผนการรักษา การป้องกันการเกิดสิว รวมถึงการให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ที่เป็นสิว เกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยกระตุ้น การดำเนินโรคของสิว และวิธีปฏิบัติตนในระหว่างการรักษา มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือในการรักษา ซึ่งจะมีผลต่อการรักษาในระยะแรก และการป้องกันในระยะยาว
คำสำคัญ
การเกิดสิว, ลักษณะทางคลินิก, ระดับความรุนแรง, แนวทางการรักษา, ยาทาปฏิชีวนะรักษาสิว
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe