บทความวิชาการ
พรมมิ
ชื่อบทความ พรมมิ
ผู้เขียนบทความ ภก. สันตชัย ณ นคร
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-004-10-2564
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 12 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 11 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
พริมมิเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงทางด้านการบำรุงระบบประสาท และการส่งเสริมความจำให้ดีมากขึ้น ซึ่งใช้กันเป็นระยะเวลานานทั้งในทางการแพทย์แผนไทย และต่างประเทศซึ่งพบได้ในตำรับยาต่าง ๆ
คำสำคัญ
พรมมิ, Bacopa monnieri (L.) Wettst.