บทความวิชาการ
ผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาว
ชื่อบทความ ผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาว
ผู้เขียนบทความ ขวัญพุทธา อรุณประเสริฐ, ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ, ปราณีต โอปณะโสภิต
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-002-05-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 พ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 17 พ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การมีฟันที่เรียงสวย ขาวสะอาด และการดูแลช่องปากที่ดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งต่อบุคลิกภาพที่ดีจนทำให้เกิดการพัฒนาวิธีที่ช่วยให้ฟันมีความขาวสว่างมากยิ่งขึ้น โดยวิธีทำให้ฟันขาวที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือการฟอกสีฟันโดยการใช้น้ำยาฟอกสีฟัน ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกเนื่องจากสามารถทำได้โดยทันตแพทย์หรือทำได้ด้วยตนเองก็ได้ แต่เนื่องจากการฟอกสีฟันโดยภายใต้การดูแลของทันตแพทย์มีค่าใช้จ่ายที่สูงจึงทำให้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง จนมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ เช่น ยาสีฟันและผงแปรงฟันที่มีส่วนผสมของสารฟอกฟันขาว น้ำยาบ้วนปาก เจลฟอกฟันขาว ปากกาฟอกฟันขาว รวมถึงแผ่นแปะฟอกฟันขาว ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนผสมหลักเป็นสารเคมีคือกลุ่มเปอร์ออกไซด์ในความเข้มข้นที่แตกต่างกัน แม้ว่ากลุ่มเปอร์ออกไซด์จะมีประสิทธิภาพที่ดี แต่ก็อาจทำลายชั้นโปรตีนบนฟันหรือสารเคลือบฟัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการปวดฟันและการระคายเคืองของเนื้อเยื่อในช่องปาก ดังนั้นจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวที่มีส่วนผสมจากสารธรรมชาติโดยมุ่งหวังให้มีประสิทธิภาพในการทำให้ฟันขาวโดยลดผลข้างเคียงต่อเหงือกและฟัน ในบทความนี้ได้รวบรวมสารฟอกฟันขาวทั้งชนิดที่เป็นสารเคมีกลุ่มเปอร์ออกไซด์ และชนิดที่ได้จากสารธรรมชาติ ตลอดจนตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวชนิดต่างๆ ข้อดีของการใช้สารจากธรรมชาติในการฟอกฟันขาวคือ มีผลข้างเคียงที่เกิดกับฟันน้อยกว่า ปลอดภัยกับผู้บริโภคมากกว่า แต่ประสิทธิภาพในการทำให้ฟันขาวต่ำกว่าการใช้สารฟอกฟันขาวกลุ่มเปอร์ออกไซด์
คำสำคัญ
การฟอกฟันขาว; ผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาว; เปอร์ออกไซด์; สารฟอกฟันขาวจากธรรมชาติ