บทความวิชาการ
สารอาหารทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด
ชื่อบทความ สารอาหารทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด
ผู้เขียนบทความ ธนิต วิริยะธารากิจ, ภ.บ.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-003-04-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 เม.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 31 มี.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ทารกเกิดก่อนกำหนดส่วนใหญ่มักเกิดมาพร้อมกับน้ำหนักแรกเกิดน้อยและเสี่ยงที่จะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการช้า มีโอกาสเกิดความผิดปกติและอัตราตายสูงเมื่อเทียบกับทารกทั่วไป ปัจจุบันพบว่าจำนวนของทารกกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำเป็นหนึ่งในการรักษาที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะทุพโภชนาการ อันเป็นการช่วยให้ทารกเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดี ลดความผิดปกติ และลดอัตราตายได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งสามารถเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำที่มีปริมาณและส่วนประกอบที่เหมาะสมได้เอง ยิ่งหากสามารถเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำสำรองไว้ล่วงหน้าได้ จะช่วยให้ทารกเกิดก่อนกำหนดได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำภายในเวลาที่เหมาะสมและทันต่อความต้องการ
คำสำคัญ
parenteral nutrition, preterm infants
วิธีสมัครสมาชิก
คลิก https://thaihp.org/extend.php?option=seminar_memberform&seminar=126