บทความวิชาการ
ชื่อบทความ เสาวรส
ผู้เขียนบทความ พิชานันท์ ลีแก้ว
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-002-04-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 เม.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 26 เม.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เสาวรส (Passion fruit) หรือกะทกรกฝรั่ง เป็นพืชที่อยู่ในสกุล Passiflora ในประเทศไทยพบ 2 ชนิดตามลักษณะสีของผลสุกได้แก่ พันธุ์ผลสีม่วง (Passiflora edulis Sims) และพันธุ์ผลสีเหลือง (Passiflora edulis f. flavicarpa O. Deg.) ในวงการอุตสาหกรรมการแปรรูปน้ำผลไม้ นิยมใช้เสาวรสเพราะในผลมีน้ำมาก มีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ผลสุกมีคุณค่าทางอาหารมาก จึงเหมาะสำหรับการนำมาบริโภคเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารสุขภาพ และนอกจากส่วนเนื้อในผลที่มีประโยชน์มากแล้ว ในต่างประเทศมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์มีการนำส่วนอื่นๆ ของเสาวรสมาใช้ประโยชน์ เช่น ดอก ใบ เปลือกผล ลำต้น และเมล็ด และพบว่ามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีประโยชน์มากมาย ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบและบรรเทาปวด ลดความดันโลหิตสูง ลดไขมัน ต้านเบาหวาน ต้านมะเร็ง บรรเทาอาการหอบหืด และฤทธิ์คลายเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้อาจมีประโยชน์ในการนำไปต่อยอดพัฒนาเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคในอนาคตได้
คำสำคัญ
เสาวรส, กะทกรกฝรั่ง, passion fruit, Passiflora edulis
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp