บทความวิชาการ
ชื่อบทความ การรักษาอาการร้อนวูบวาบในสตรีวัยหมดประจำเดือน
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภญ.นิภาพรรณ มะลิซ้อน
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-001-11-2559
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 22 พ.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 21 พ.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อาการร้อนวูบวาบเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนื่องจากเป็นอาการที่พบได้บ่อยและมีอาการปรากฏอย่างชัดเจน โดยจะเริ่มมีอาการนี้ได้ตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป สตรีที่มีอาการร้อนวูบวาบจะมีอาการร้อนตามตัวขึ้นมาทันทีทันใด จากนั้นจะตามมาด้วยอาการเหงื่อออกมาก ผิวหนังแดงและหนาวสั่น บริเวณที่มักพบเหงื่อออกมากได้แก่ ศีรษะ ใบหน้า ลำคอและหน้าอก อาการนี้มักเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ ประมาณครั้งละ 1-5 นาที เกิดอาการได้ทุกวันและเกิดได้วันละหลายครั้ง โดยเฉลี่ยแล้วจะพบอาการร้อนวูบวาบนานประมาณ 4 ปี โดยพบว่าคนผิวขาวจะมีอุบัติการณ์การเกิดอาการร้อนวูบวาบสูงที่สุด ส่วนในคนญี่ปุ่นและคนจีนพบอุบัติการณ์การเกิดอาการร้อนวูบวาบต่ำที่สุด
คำสำคัญ
อาการร้อนวูบวาบ สตรีวัยหมดประจำเดือน