บทความวิชาการ
ชื่อบทความ ยากลุ่ม Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors สำหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์, รศ.ดร.ภก. ศุภโชค มั่งมูล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-003-06-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 21 มิ.ย. 2559
วันที่หมดอายุ 20 มิ.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) และ gastric inhibitory polypeptide (GIP) เป็นฮอร์โมนอินคริติน (incretin) ที่หลั่งออกมาจากทางเดินอาหาร มีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน อย่างไรก็ตาม GLP-1 และ GIP มีฤทธิ์ที่สั้นมาก เนื่องจากถูกทำลายได้โดยเอนไซม์ dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) ที่พบในร่างกาย ยากลุ่มที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ DPP-4 (DPP-4 inhibitors) จึงมีผลทำให้ระดับของ GLP-1 และ GIP ในร่างกายเพิ่มขึ้น ทำให้ GLP-1 ออกฤทธิ์ได้นานขึ้น ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์คล้ายกับยากลุ่ม GLP-1 receptor (GLP-1R) agonists โดยมีผลเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน และเนื่องจากฮอร์โมนอินคริตินจะหลั่งมากขึ้นหลังจากรับประทานอาหาร ดังนั้นยากลุ่ม DPP-4 inhibitors ซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลินแบบขึ้นกับระดับน้ำตาลในเลือด (glucose dependent) จึงมีความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) ยากลุ่ม DPP-4 inhibitors ที่มีในท้องตลาด ได้แก่ alogliptin, linagliptin, saxagliptin, sitagliptin และ vildagliptin
คำสำคัญ
เอนไซม์ DPP-4, ยากลุ่ม DPP-4 inhibitors, เภสัชจลนศาสตร์, เภสัชพลศาสตร์, ยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดท
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/member.php

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe