บทความวิชาการ
ชื่อบทความ การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก (Pharmacological Treatment of Acute Gastroenteritis in Children)
ผู้เขียนบทความ ภก.ทวนธน บุญลือ, ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-1-000-001-05-2559
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 พ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 30 เม.ย. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน (acute gastroenteritis) เป็นโรคที่เกิดการอักเสบของเยื่อบุของกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้มีอาการท้องเสียและอาเจียน โดยเฉพาะในเด็กที่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคบ่อย ความรุนแรงของโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันมีตั้งแต่รุนแรงน้อย ซึ่งสามารถหายได้เอง หรืออาจมีอาการรุนแรงมากจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็ได้
คำสำคัญ
วารสาร ,บทความวารสาร ,e-journal cpe ,cpe online ,บทความการศึกษาต่อเนื่อง, บทความออนไลน์